Outplacement & Coaching

Vårt övergripande syfte är att skapa värde till personer och organisationer i vårt nätverk. Vi eftersträvar alltid efter att bygga långsiktiga relationer och över tid kan behovet av våra samarbeten se olika ut. Head Agent vill finnas där som din partner genom ditt arbetsliv och dela med oss av vår erfarenhet kring din personliga paketering och ett tänkbart nästa steg i din fortsatta karriär. I takt med att arbetsmarknadens behov har förändrats så har vi på Head Agent utökat och anpassat vårt tjänsteerbjudande. Med en kärna inom Executive Search erbjuder vi även tjänster som outplacement, karriärvägledning och coaching.

Karriärvägledning genom Head Agent

Den senaste tiden har spelplanen förändrats kraftigt och därmed även hur de individuella behoven ser ut. Många företag varslar och tvingas säga upp kompetenta medarbetare. Head Agent är experter inom personbedömning, rekrytering och arbetsmarknad och kan därför guida dig framåt med vår erfarenhet. Vi skapar en stor förståelse för ditt specifika behov kombinerat med vår genuina passion för ett långsiktigt värdeskapande till personer i vårt nätverk. På Head Agent har vi seniora konsulter och certifierade coacher som gärna hjälper dig, oavsett om du vill bolla hur ett möjligt nästa karriärsteg eller om du i dagsläget är utan anställning. Upplägget skräddarsys utifrån hur just dina behov ser ut.

Coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig som individ att uppnå den förändring du önskar. Som coach jobbar vi för att stärka och utveckla dig med utgångspunkten att du har svaren inom dig. Vi kan kombinera utforskande coaching med karriärrådgivning eller ledarskapsutveckling för att du ska få möjlighet att hitta rätt riktning, approach och mindset.

Att anlita en coach ger dig möjlighet att verkligen ta de steg framåt som du önskar, du får en samtalspartner som lyssnar aktivt, ställer utmanande frågor och hjälper dig att upptäcka nya tankar, perspektiv och beteenden. Du får stöd, struktur och feedback i processen att utvecklas både som person och ledare.

Hjälp med coaching!
1. Kontakt

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med Outplacement, Karriärrådgivning och Coaching, kontakta Staffan Öster.

Staffan Öster
Partner Executive Search
+46 735 39 88 76
Mail