Coaching & Outplacement

Vårt övergripande syfte är att skapa värde till personer och organisationer i vårt nätverk. Vi eftersträvar alltid efter att bygga långsiktiga relationer och över tid kan behovet av våra samarbeten se olika ut. Head Agent vill finnas där som din partner genom ditt arbetsliv och dela med oss av vår erfarenhet kring ledarskap, karriärutveckling och din personliga paketering inför ett nästa steg. Head Agent erbjuder coaching inom fyra olika discipliner. Dessa kan självklart kombineras utifrån förutsättningar och mål och även vävas in i en Outplacementlösning. Upplägget skräddarsys utifrån hur just dina eller företagets behov ser ut.

Coaching genom Head Agent

Coaching är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig som individ att uppnå den förändring du önskar. Som coach jobbar vi för att stärka och utveckla dig med utgångspunkten att du har svaren inom dig. Vi kan kombinera utforskande coaching med karriärrådgivning eller ledarskapsutveckling för att du ska få möjlighet att hitta rätt riktning, approach och mindset.

Att anlita en coach ger dig möjlighet att verkligen ta de steg framåt som du önskar, du får en samtalspartner som lyssnar aktivt, ställer utmanande frågor och hjälper dig att upptäcka nya tankar, perspektiv och beteenden. Du får stöd, struktur och feedback i processen att utvecklas både som person och ledare.

Kontakt coaching

Executive Coaching
Coachen kan arbeta på strategisk organisationsnivå och medverkar vid försändringsprocesser eller ger chefsstöd för att chefer ska arbeta mer effektivt.
Business Coaching
Företag behöver hjälp med hur de ska strukturera sitt arbete, start upp, förvalta, utveckla och genomföra projekt eller förändringar.
Karriärcoaching
Människor som vill byta yrke, känner att de måste fatta ett stort beslut angående sitt arbete eller vill få hjälp med att sätta fart på sin karriär.
Livscoaching
Här ryms en mängd områden som att arbeta med visioner, mening, relationer, hitta balans i livet, time-management, skapa kvalitetstid m.m.
Outplacement genom Head Agent

Den senaste tiden har spelplanen förändrats kraftigt och därmed även hur de individuella behoven ser ut. Många företag varslar och tvingas säga upp kompetenta medarbetare. Head Agent är experter inom personbedömning, rekrytering och arbetsmarknad och kan därför guida dig framåt med vår erfarenhet. Vi skapar en stor förståelse för ditt specifika behov kombinerat med vår genuina passion för ett långsiktigt värdeskapande till personer i vårt nätverk. På Head Agent har vi seniora konsulter och certifierade coacher som gärna hjälper dig, oavsett om du vill bolla hur ett möjligt nästa karriärsteg eller om du i dagsläget är utan anställning. Upplägget skräddarsys utifrån hur just dina behov ser ut.

1. Kontakta Kristina

Om du vill höra mer kring hur vi arbetar med Coaching och Outplacement eller om du har några andra frågor så hör gärna av dig.

Kristina Bågstam Lund
Founding Partner
+46 704 45 92 92
Mail