Outplacement

Genom outplacement kan vi medverka till att övertalig personal erhåller ny anställning hos annan arbetsgivare. Då våra konsulter sitter i marknaden och har fingertoppskänsla kring vad marknaden efterfrågar är våra konsulter mycket erfarna både som rådgivare och rekryterare, en kombination vi tycker ger bäst resultat. Vårt övergripande syfte är att skapa värde till personer och organisationer i vårt nätverk. Head Agent vill finnas där som din partner genom ditt arbetsliv och dela med oss av vår erfarenhet kring din personliga paketering och ett tänkbart nästa steg i din fortsatta karriär. I takt med att arbetsmarknadens behov har förändrats så har vi på Head Agent utökat och anpassat vårt tjänsteerbjudande. Med kärnan inom Executive Search erbjuder vi idag outplacement, karriärvägledning och coaching.

Läs gärna mer om våra tjänster här