Vår process.

The Head Agent Way.

Den ena searchprocessen är den andra lik. På det stora hela i alla fall. Det är inte där du hittar den stora skillnaden.
På Head Agent har vi förfinat vårt arbetssätt under årens lopp. Fokus ligger framför allt på den löpande och nära dialogen genom hela processen. Allt för att säkerställa att vi uppnår den höga kvalitet som vi står för. Men, när du arbetar i matcha-ihop-människor-med varandra-businessen så kan allt hända. Varje uppdrag är unikt. Det är så det ska vara.

1. Kravprofil.

Vid starten av uppdraget formuleras en noggrann kravprofil tillsammans. Kravprofilen ska tydligt förmedla rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av kompetens och personlighet som eftersöks. Head Agent använder sig av en kompetens- och beteendeprofil vid fastställandet av kravprofilen.

2. Research.

Marknadskartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de profiler som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Vi utgår alltid ifrån en kombination av personer i vårt etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första telefonintervju marknadsförs ditt bolag och tjänsten, samtidigt som kandidatens lämplighet för rollen säkerställs.

Man skriver på papper

Testa vad vi går för...

Vi älskar utmaningar och att överträffa förväntningar. Kluriga kravprofiler? Ständigt. Och våra kunder väljer oss igen och igen. Dessutom har många av våra uppdragsgivare själva varit kandidat i process hos oss tidigare. Att de väljer oss är ett riktigt bra betyg och kanske det vi är allra mest stolta över.