Management

Ständiga förändringar och en snabb utvecklingstakt ställer stora krav på ett starkt Management. Ledningen påverkar hela organisationen och är centralt för skapa en gemensam riktning och vision. Kompetenta och inspirerande ledare skapar engagerade medarbetare, som i sin tur skapar en mer framgångsrik affär. Att träffsäkert identifiera och attrahera er nästa ledare är därför av största vikt, för er och för oss. Med vår hjälp får ni förutsättningar att säkert göra ett av era viktigaste val.

Executive Management och att rekrytera ledare

I över tio år har Head Agent specialiserat sig på rekrytering av chefer, både VD och övriga positioner i ledningsgruppen. Framtidens ledarskap innebär nya typer av utmaningar. Idag behöver ledare förhålla sig till såväl människor som till ny teknik och snabba förändringar. Det är där Head Agent kommer in. Vi är experter på att förflytta ledare och moderna kompetenser, både mellan branscher och inom dem. Vi utmanar våra kunder i vad som är ett affärskritiskt ledarskap för att på bästa sätt hjälpa dem att möta de utmaningar de står inför. Vi placerar en ledare där deras drivkrafter, kompetens och ledarfilosofi passar som bäst. Deras erfarenhet blir din affärsnytta.

Kontakta mig
1. Kontakta

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med området executive management, kontakta Karin Geber.

Karin Geber
CEO Executive Search
+46 706 43 15 54
Mail

Kontakta oss

Hör av dig om du vill diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet