Executive Management

Ständiga förändringar och en snabb utvecklingstakt innebär ett ökat behov av starka ledare som kan skapa en gemensam riktning och vision. Ett bra ledarskap påverkar hela organisationen, och är centralt för företagets framgång. Kompetenta och inspirerande ledare skapar engagerade medarbetare, som i sin tur skapar en mer framgångsrik affär. Att träffsäkert identifiera och attrahera er nästa ledare är därför av största vikt – för er, och för oss. Med vår hjälp får ni förutsättningar att säkert göra ett av era viktigaste val.

Executive Management och att rekrytera ledare

I över tio år har Head Agent specialiserat sig på rekrytering av chefer, VD-tjänster och andra ledarpositioner. Det har gett oss en unik expertis när det gäller bedömning och anpassning efter bransch, samt företags olika behov. Framtidens ledarskap innebär nya typer av utmaningar än de som tidigare varit. Ledare idag måste kunna förhålla sig till såväl människor, som till ny teknik och snabba förändringar. Det är där Head Agent kommer in. Vi är experter på att förflytta ledare och moderna kompetenser från olika branscher. Vi utmanar våra partners i vad som är ett affärskritiskt ledarskap för att på bästa sätt hjälpa dem att möta de utmaningar de står inför. Vi hittar ledare, attraherar dem och placerar dem där deras kompetens och ledarfilosofi passar bäst. Deras erfarenhet blir din affärsnytta.

Kontakta mig
1. Kontakta

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med området executive management, kontakta Karin Geber.

Karin Geber
CEO
+46 706 43 15 54
Mail

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill höra mer om och diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet.