HR, Finance & Law

Rätt kompetens inom HR, finans och juridik ger din organisation goda förutsättningar för en stabil och stark tillväxt. Personer med expertis inom dessa områden behöver också ha fokus på affären och det är precis den kombinationen som vi är bäst på att hitta. Head Agent har mångårig erfarenhet och ett brett nätverk av personer med kompetens både på lednings -och specialistnivå. Vi är en trygg och stark partner som snabbt och träffsäkert hittar kompetens för att stärka din organisation.

Head Agents expertis inom HR, ekonomi och juridik

Många branscher genomgår stora förändringar vad gäller teknik, erbjudande och kravställan. Vi har lång erfarenhet från olika branscher där HR, ekonomi och juridik har en nära koppling till affären. I vårt nätverk har vi många starka kandidater för ledande roller som HR Director, CFO och Head of Legal. Vi har även ett starkt uppbyggt nätverk av specialister såsom controllers, talent acquisition och bolagsjurister. Att hitta precis rätt kombination av struktur och regelefterlevnad och det strategiska affärstänket är en svår och viktig utmaning. Precis den typ av utmaning vi både gillar och är riktigt bra på.

Kontakta mig
1. Kontakt

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med området HR, ekonomi och juridik kontakta Staffan Öster.

Staffan Öster
Partner Executive Search & Coach
+46 735 39 88 76
Mail

Kontakta oss

Hör av dig om ni vill veta mer om och diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet.