Product & Tech

Konkurrensen mellan bolagen att attrahera de bästa kandidaterna inom Product och Tech är stenhård. Ny teknik ökar utvecklingstakten i samhället och det dyker ständigt upp nya smarta lösningar som underlättar eller förgyller vår vardag, både privat och på arbetet. Användarna av tekniken ställer allt högre krav och en förväntan på låga trösklar och enkelhet ökar. De bolag som lyckas arbeta mest agilt och som snabbast tar fram, testar, förkastar och förfinar sina produkter blir troligen de som också kommer att skapa mest värde för sina kunder. Att lyckas rekrytera modern och aktuell kompetens är därför av största vikt för dagens organisationer.

Head Agents expertis inom Product & Tech

I mer än tio år har vi hjälpt våra kunder att ligga i framkant med rätt kompetens inom product och tech. Head Agent har följt kundernas och marknadens utveckling och därmed gjort det möjligt att möta både kunders och kandidaters utmaningar på ett konsultativt sätt för att hjälpa dem att bli aktuella. Då vi samarbetar med flera av Sveriges mest innovativa bolag får vi tidigt insyn i vilka kompetenser som snabbt ökar i efterfrågan och blir centrala för att ligga i framkant. Insikter vi gärna delar med oss av.

Kontakta mig
1. Kontakt

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med området tech och innovation kontakta Cecilia Friis.

Susanna Liljestam Heigard
Founding Partner
+46 704 82 82 91
Mail

Kontakta oss

Hör av dig om du vill veta mer om och diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet.