Sales

Head Agent har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder att identifiera och rekrytera relevant kompetens inom försäljning och andra kommersiellt drivna roller. Vi förstår era utmaningar i en ökande och allt mer komplex konkurrens där kunder ställer högre krav. I oss hittar ni en stark och uthållig partner som förstår era utmaningar och sätter era behov och målsättningar först.

Försäljning och kommersiella roller med Head Agent

Head Agent är starka på att hitta och förstå kommersiellt affärsorienterade profiler. Genom att attrahera kompetens till kommersiella roller bidrar med att skapa affärsnytta hos våra kunder. Med vår unika erfarenhet inom Executive Search kan vi på Head Agent leverera affärskritisk kompetens, oavsett om det är en KAM, försäljningschef eller inom E-commerce det handlar om. Vi arbetar dessutom ständigt med att utveckla vårt nätverk av kandidater med relevant och aktuell erfarenhet. Rätt kompetens stärker din organisation.

Kontakta mig
1. Kontakt

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med området försäljning och kommersiellt, kontakta Jesper Svärding.

Jesper Svärding
Partner & Executive Search Manager
+46 763 16 58 79
Mail

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill höra mer om och diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet.