Sales

Head Agent har mångårig erfarenhet av att identifiera och rekrytera relevant kompetens inom försäljning och andra kommersiellt drivna roller. Vi förstår era utmaningar i en ökande och mer komplex konkurrens där kunderna ställer allt högre krav. I oss hittar ni en stark och uthållig partner som förstår era utmaningar och sätter era behov och målsättningar först.

Rekrytera kommersiella roller genom Head Agent

Head Agent är starka på att hitta, förstå och värdera affärsorienterade profiler. Vi har varit med under förflyttningen som skett inom försäljningsområdet. Tidigare handlade det enbart om kundrelation, men idag krävs även en analytisk förmåga och ett faktagrundat arbetssätt för att lyckas inom försäljning. Vi levererar affärskritisk kompetens, oavsett om det är en försäljningschef, KAM eller affärsansvarig för en E-handel. Vi arbetar dessutom ständigt med att utveckla vårt nätverk av kandidater med relevant och aktuell erfarenhet. Rätt kompetens stärker din affär.

Kontakta mig
1. Kontakt

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med tillsättning av kommersiella positioner, kontakta Jesper Svärding.

Jesper Svärding
Partner Executive Search
+46 763 16 58 79
Mail

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill höra mer om och diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet.