Digital Transformation

Digital transformation och globalisering skapar förutsättningar för organisationer att hitta nya lösningar och dela kunskap. Det krävs att såväl organisationer som ledare följer förändringarna för att hitta områden där det finns utrymme till förbättring och effektivisering. Att vara drivande i utvecklingen och inte den som följer skapar möjligheter att bli en vinnare på marknaden. Att säkerställa att du rekryterar den bästa digitala kompetensen är en förutsättning för detta.

Rekrytera digital kompetens genom Head Agent

Head Agent var tidigt ute att utvärdera och bedöma vilken digital kompetens som skapar störst värde för fortsatt framgång. Digitalisering är ett område i ständig förändring. För att säkerställa att du får den kompetens din organisation behöver måste vi alltid ha den senaste kunskapen inom området för att kunna ställa de rätta frågorna både till kandidater och till dig som kund. Det gäller oavsett om det är en CIO, Head of Digital, Innovation Director eller en Digital Specialist. Vi har varit med på våra kunders innovationsresor och har idag ett starkt nätverk av relevanta kandidater och en kunskap som är central för att attrahera kandidaterna till ditt företag.

Kontakta mig
1. Kontakt

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med digital transformation och innovation kontakta Karin Geber.

Karin Geber
CEO Executive Search
+46 706 43 15 54
Mail

Kontakta oss

Hör av dig om du vill höra mer om och diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet.