Anlita oss

Head Agent är det snabbast växande chefsrekryteringsföretaget i Stockholm inom vår nisch – dvs chefsrekrytering inom marknad, försäljning och affärsutveckling. Förklaringen till det är enkel. Vi har levererat i alla uppdrag sedan start.

Hur vi har lyckats är inte så komplicerat att förklara, men det kräver desto mer att genomföra i praktik. Läs gärna några snabba anledningar att anlita oss eller kika direkt in på de nöjda kunder vi har samarbetat med hittills.

3 snabba argument att anlita oss:

1. Kompetent nätverk genom search

Head Agent är ett searchbaserat chefsrekryteringsföretag. Det betyder att vi har ett ständigt aktuellt och växande nätverk av personer som bidrar till organisationers tillväxt, inom ramen för sitt kompetensområde. Vi söker aktivt upp, attraherar och knyter till oss de mest attraktiva och framgångsrika kandidaterna, vilket är både riktat och precist.

2. Specialister på affärsdrivna positioner

Head Agent arbetar med executive search och fokuserar på chefsrekrytering och rekrytering nyckelpositioner inom Marknad, Försäljning och Affärsutveckling – digitalt och analogt. Vi har en bred erfarenhet av tjänster inom vår nisch i en mängd olika branscher, vilket ger oss en god förståelse för det arbete som förväntas utföras i praktiken. Långt bortom titulaturen i en specifik bransch.

3. Branschöverskridande erfarenhet

Head Agent har utfört uppdrag inom en rad olika branscher – alltifrån Telekom/IT till FMCG/Beauty och det mesta där emellan. Detta ger oss en god inblick och erfarenhet kring organisationers arbetssätt och strukturer i en rad olika branscher – ett värde för dig som kund. För dig som vågar… så tror vi starkt på att överföra kompetens från en bransch till en annan.

————————————————————————————————-

Chefsrekrytering i Stockholm

Head Agents fokus är chefsrekrytering inom områdena marknad, försäljning och affärsutveckling. Våra erfarenheter av att arbeta med ambitiösa kravprofiler har givit oss en djup kunskap om många olika branscher och dess olika förutsättningar. Våra uppdragsgivare finns främst inom det privata näringslivet och entreprenörsbolag. Vårt arbetssätt bygger på att arbeta med långsiktiga kundrelationer vilket gör att nästan alla våra kunder är återkommande.

Vi har huvudkontor i Stockholm men gör uppdrag både i Sverige och internationellt. För dig som vill läsa lite mer om Head Agent kan du läsa vad som är unikt med oss.