Board Recruitment

Många styrelser består av personer med likartad kompetens, erfarenhet och nätverk. När omvärlden förändras allt snabbare så behöver styrelsen också göra det. Det är inte bara lång erfarenhet eller relation som bör styra när styrelsen utses. Vilka förändringar står företaget och vilken kompetens behövs för att möta dessa? Alla branscher är i transformation och styrelsen behöver vara medveten om både företagets och branschens utmaningar vid tillsättning av kompetens. Head Agent utmanar traditionell styrelsetillsättning med en samtida approach och ett kompetensstyrt tankesätt.

Styrelserekrytering genom Head Agent

Affärsvärlden präglas av ständiga förändringar och för att driva ett företag i rätt riktning måste styrelsen spegla omvärlden. Kompetenser behöver löpande utvärderas och uppdateras. Kunskapen om vilken kombination av kompetens som gör mest skillnad blir avgörande. Det är här Head Agent kommer in i bilden. Med vår mångåriga erfarenhet att hitta rätt kompetens i kombination med vårt omfattande nätverk av personer på ledande positioner garanterar vi styrelseprofiler med kompletterande kompetens. Vi hittar de som tillför precis det som saknas.

Fördelar med Board Agent

Kvalitet

Tack vare vårt breda nätverk av ledare i olika branscher hjälper vi er att hitta rätt person till företagets styrelse.

Resultat

Med mångårig erfarenhet av personbedömning och tillsättning av ledare hittar vi den styrelseprofil som genererar bäst resultat.

Värde

Med bred branschexpertis kan personer från Head Agents nätverk effektivt skapa värde på styrelsenivå i er organisation.

Urval av samarbeten

Vi är stolta över våra fantastiska samarbeten. Kontakta oss för att höra om flera referenskunder eller bara för att närmare diskutera era utmaningar. Vi kan hjälpa till med inventering, diversifiering, kompetensluckor eller workshops.

Veckopengen
Bambuser AB
TWILFIT
Osynlig
1. Kontakta Susanna

Om du vill veta mer hur vi arbetar kring utvärdering och rekrytering till styrelse eller om du har några andra frågor så hör gärna av dig.

Susanna Liljestam Heigard
Founding Partner
+46 704 82 82 91
Mail

Kontakta oss

Hör gärna av dig för att vidare diskutera vikten av en dynamisk styrelse