3 snabba frågor till Ali Muhammad, ny innovativ affärsutvecklare på OKQ8

Ali Muhammad är ny innovativ affärsutvecklare på OKQ8 och vi fick möjligheten att hjälpa hjälpa honom till sin nya utmaning. Vi passade på att ställa tre snabba frågor till honom då han hunnit bli lite varm i kläderna om vad som lockade honom, om uppdraget och vilka utmaningar han står inför.

Vad är ditt främsta uppdrag i din nya roll?

– Den främsta uppgiften är att utveckla tvätt affären inom OKQ8. Tvätt är ett prioriterat tillväxtområde och en av de viktigaste tjänsterna i OKQ8:s portfölj för att få affären att växa bortom drivmedel. För att lyckas med detta krävs kontinuerlig utveckling av tvätt tjänsterna där de görs mer kundcentriska men även en utveckling av OKQ8:s förmåga att effektivisera drift och optimera nyttjandegraden.

Vad lockade dig att gå till OKQ8 och rollen som innovativ affärsutvecklare?

– OKQ8 har bra värdegrunder och ett fokus på hållbarhet. Utvecklingsmöjligheterna är goda och det gäller att ta vara på just dessa. Här fanns potential för mig att driva mina idéer med nya koncept, viket känns oerhört lockande och progressivt.

Vilka utmaningar står ni inför?

– Den största utmaningen blir att ta tvätt affären in i den digitala förändringsresan där digitaliseringen erbjuder nya sätt att möta kundbehov och deras preferenser. Förmågan att driva den digitala tjänsteutvecklingen blir en viktig del i arbetet liksom förmågan att säkerställa såväl kund- som affärsnytta.

Vi tackar Ali för att han tog sig tid att svara på frågorna och önskar honom fortsatt lycka till i sitt nya uppdrag.

Behöver ni hjälp med rekrytering inom digital transformation och affärsutveckling kontakta oss på info@headagent.se eller ring oss på 08-515 140 48.