3 snabba frågor till Johan von Arronet, Sales Director på InfoCare

Infocare Sveriges Sales Director, Johan von Arronet som vi fick möjligheten att hjälpa till sin befintliga utmaning har hunnit bli varm i kläderna i sin nya roll. Vi passade på att ställa tre snabba frågor till Johan om vad som lockade honom, om uppdraget och vilka utmaningar han står inför.

johanvonarronet

Vad är ditt främsta uppdrag i din roll, som du tillträdde i oktober?
– Som Sales Director för InfoCare Sverige har jag det kommersiella ansvaret för bolaget. Mitt främsta uppdrag är att modernisera, effektivisera vår sälj- och marknadskommunikation och nå våra högt ställda mål på årlig basis men även på längre sikt. Vi har en speciell position på den nordiska marknaden med en stark fältorganisation som täcker hela regionen men också en bra kombination av konsulter som arbetar på bolag runt om i Norden. Samarbetet mellan våra nordiska länder gör oss till en partner för globala aktörer som behöver hjälp med IT- relaterade tjänster. InfoCare arbetar genom partners eller genom egna avtal men vi är ofta en viktig kugge i leveransen och driften av IT-utrustning. Vi har även en stark förankring i retail-segmentet och med de olika ingångsvärdena behöver man ha en snabbfotad och effektiv organisation.

Vad var det som lockade dig till InfoCare och rollen som Sales Director?
– Samtalet med InfoCares VD och den förändringsresa som startat. Att få möjligheten att tillsammans med en helt ny ledningsgrupp bygga ett bolag som vi alla tror på och som har så mycket potential. Men för mig personligen såg jag potentialen med den kundbas InfoCare har och möjligheten att få bygga ett helt nytt affärsteam där kreativitet och entreprenörsanda är viktiga ledord. Jag har arbetat mycket internationellt och trots att InfoCare är en nordisk aktör så är flera av våra kunder internationella bolag som har sin bas utanför Norden. Så det är en internationell miljö vi arbetar i, vilket jag tycker är väldigt givande.

Har bolaget förändrats sedan du började? Vilka utmaningar, men även möjligheter står ni inför?
– Det har hänt mycket och beskrivningen jag fick när jag började på InfoCare, att vi går till handling och genomför förändringar var helt sann. Det finns ett driv av att bygga ett framgångsrikt bolag och därav har vi gjort många förändringar. Säljorganisationen ser helt annorlunda ut idag med tydlig riktning mot en KAM-struktur. Vi har arbetat hårt för att hitta nya kunder och byggt en egen logistisk funktion. Jag kan fortsätta längre, men initiativen som tagits har gjort både InfoCare mer lönsamt men också till en bättre arbetsplats.  Jag tror också att vårt självförtroende som bolag till viss del beror på att vi har våra starka ägare i ryggen, som också är väldigt aktiva på marknaden med köp av nya bolag som bidrar till vår tillväxt.

Vi tackar Johan för att han tog sig tid att svara på våra frågor och önskar honom fortsatt lycka till i sitt nya uppdrag.

Behöver ni hjälp med rekrytering av kompetens inom försäljning, affärsutveckling och management kontakta oss på info@headagent.se eller ring oss på 08-515 140 48. Läs gärna mer om vårt erbjudande Sales, Försäljning och Business Development, https://www.headagent.se/forsaljning/