3 snabba frågor till Maria Jonsson, försäljningschef på Martin & Servera Restauranghandel

Vi har haft förmånen att få hjälpa Maria Jonsson, försäljningschef på Martin & Servera Restauranghandel i egenskap av rekryterande chef. Vi ville fråga henne hur det ser ut för hennes branch, vad är en lyckad rekrytering och hur man ser på framtida arbetssätt.

Hur ser nuläget ut för Er och er bransch?
– Vi på Martin och Servera förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap och våra kunder är inom restaurangbranschen och nöje, hotell och offentlige sektor. Vi befinner oss just nu i en situation som jag inte tror att någon hade kunnat förutse. Corona har slagit enormt hårt mot hela hotell och restaurangbranschen med enorma försäljningstapp. Jag lider verkligen med våra kunder som ser att de tappar hela livsverk. Vi försöker stötta på de sätt som vi kan genom att finnas där för dem och vara snabba i omställningen kring deras verksamhet. Vi ser att kunderna har en enorm kreativitet och man ställer om till tex mer take away och mer begränsade menyer. Jag tror att botten är nådd och kurvan börjar så smått vända uppåt men det tar tid. Vi på Martin & Servera har än så länge klarat oss ganska bra mycket på grund av att vi är ett bolag med en stark grund och starka ägare men visst har vi fått se över våra kostnader nu när försäljningstappet har varit så stort. Det var många som drog en suck av lättnad när det blev ok att resa inom Sverige igen vilket kan öppna upp för en lite bättre sommar och förhoppningsvis har läget stabiliserat sig inför hösten igen.

Vad är en lyckad rekrytering för dig?
– Först skall jag säga att jag tycker det är en förmån att få jobba med rekryteringar – man får träffa oerhört intressanta människor och får en inblick i andra bolag och roller, framförallt när vi tar hjälp av tex Head Agent som har gjort den första gallringen som är tidskrävande och jag bara träffar personer som har en profil som är rätt för rollen.

– En av utmaningarna med en rekrytering är att på ett så rättvisande sätt som möjligt lyckas förmedla vad rollen innebär och vilket företag och företagskultur som man i så fall kommer till som kandidat. Svårigheten ligger dels i att den uppfattningen är subjektiv, min bild av bolaget behöver inte vara samma som min kollegas bild och dels i att jag känner att jag ofta blir enormt engagerad kring rollen, lyfter fram allt det positiva och nästan kan sälja in rollen för mycket på en intressant kandidat. Så en lyckad rekrytering skulle jag säga är när jag lyckas beskriva rollen på ett rättvisande sätt och kandidaten därmed får rätt förväntan – då vi har en bra utgångspunkt att starta från.

– En annan del i en lyckad rekrytering är att ha en strukturerad process där det redan från början är avsatt tid för alla momenten i processen för alla inblandade. Rekrytering tar tid och det är lätt att kalendrarna fylls på med annat och att processen därmed blir utdragen vilket inte är bra för varken kandidaten eller bolaget.

Tror du att arbetssättet kommer att förändras hos er post corona?
– Ja, det tror jag. Vi är många som har jobbat hemma under Corona tiden och har verkligen satt ett digitalt arbetssätt. För vissa var det självklart att jobba via skype och teams, beroende på var man har haft för tidigare erfarenhet och för andra var det lite trevande men nu tycker jag att det fungerar oerhört bra. Det är effektivt och mötena tenderar att bli lite kortare men samtidigt är alla överens om att vi saknar att ses! Snacket i korridorerna och de djupare dialogerna så jag tror att en kombination av att vara på kontoret men någon dag i veckan jobba hemma är perfekt. Så skall jag nog försöka jobba framöver.

Vi tackar Maria för att hon tog sig tid att svara på våra frågor och önskar henne fortsatt all lycka i sitt  uppdrag.

Behöver ni hjälp med rekrytering av kompetens inom management med kommersiellt fokus kontakta oss på info@headagent.se eller ring oss på 08-515 140 48. Läs gärna mer om vårt erbjudande Sales,  Försäljning och Business Development, https://www.headagent.se/forsaljning/