CV-Screening

I takt med att arbetsmarknadens behov har förändrats genom åren så har vi på Head Agent utökat och anpassat vårt tjänsteerbjudande. Med en kärna inom Executive Search erbjuder vi idag även CV-screening. Vi kombinerar vårt arbetssätt inom executive search med närheten och flexibiliteten av att arbeta direkt hos er. Stort fokus läggs på att lära känna er och tillgodose era omedelbara behov, för att säkerställa att organisationen stärks med ny kompetens.

CV-Screening

Som experter inom rekrytering, arbetsmarknad och utveckling skapar Head Agent affärsvärde för er organisation genom en stor förståelse för ert specifika behov kombinerat med vår genuina passion för långsiktiga samarbeten

Många företag som är i behov av att utöka arbetsstyrkan väljer att hantera rekryteringsprocessen på egen hand. Med tanke på rådande läge är det mycket troligt att ni får motta en stor mängd ansökningar som är tidskrävande både att hantera och värdera. Genom tjänsten CV-screening går vi igenom samtliga inkomna ansökningar, gör ett urval, tar en första telefonintervju och hanterar återkoppling till kandidater.

Oavsett vilken utmaning ni står inför så har Head Agent garanterat en lösning som passar för er.

Vi vill ha hjälp med CV-screening
Pontus Andersson
Your Agent Manager & Junior Search Consultant
+46 735 13 05 78
Mail