CV Screening

Head Agent har mångårig erfarenhet av att granska och värdera profiler genom CV-screening. Tjänsten CV-screening innebär att vi metodiskt går igenom samtliga inkomna ansökningar och gör ett första urval. De mest relevanta profilerna för tjänsten intervjuas över telefon och därefter görs ett andra urval. De kandidater som passerat dessa moment och fortsatt bedöms som relevanta bokas in på en djupintervju hos er. Vi säkrar att du träffar personer med rätt kompetens, så kan du fokusera på att hitta rätt personlighet. När processen stänger hanterar vi även återkoppling till samtliga kandidater som visat intresse för tjänsten.

Läs mer om våra Talent Acquisition Services här