Organisation- & Affärsutveckling

Ständiga förändringar och en snabb utvecklingstakt ställer ökade krav på ett företags organisation och erbjudande. Rätt människor är en avgörande faktor för att driva en effektiv organisation. Med Head Agent som partner och stöd kan du bygga en hållbar organisation som utvecklar din affär.

Rekrytering inom organisation- och affärsutveckling med Head Agent

Head Agent hjälper er att hitta de personer som kan få störst positiv effekt på er verksamhet. Vi konsulterar er i frågor såsom performance management, organisationsförändringar och effektiva arbetssätt. Med vår mångåriga erfarenhet och vårt gedigna nätverk av kompetenta profiler hjälper vi er att på bästa sätt komplettera, förnya och stärka er organisation. Som organisation är det viktigt att hela tiden anpassa sig utifrån kund och omvärld, samt att utvärdera och omdefiniera sitt erbjudande för att vara relevant för kunden. Att ställa om organisationsstrukturer och hela tiden hitta och utvärdera möjligheter till nya erbjudanden och intäktsströmmar är av stor vikt. Allt som krävs för att vara konkurrenskraftiga.

Kontakta mig
1. Kontakt

Om du vill höra mer eller har frågor om hur vi arbetar med området operations, affärs- och organisationsutveckling, kontakta Sofia Bågstam.

Sofia Bågstam
Executive Search Manager
+46 730 80 31 54
Mail

Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill höra mer om och diskutera hur vi kan hjälpa er att ta de bästa besluten för er verksamhet.