Ge barnen en tryggare jul

Det lackar mot jul, men för en av fem barn och unga är denna familjehögtid förknippad med oro, ångest och klump i magen. I år har vi på Head Agent därför valt att ge våra julklappspengar till Trygga Barnen som arbetar för att ge stöd till barn som lever i familjer med missbruksproblematik. Här berättar Richard Nordström, som vi tidigare i år rekryterade till ny generalsekreterare, om sin egen erfarenhet, och hur Trygga Barnen arbetar för en tryggare jul.

Richard Nordström vet själv hur det är att leva i en familj där det pågår missbruk.
– Min mamma var alkoholist och drack ihjäl sig när jag var 28 år. Det föranleddes och inträffade efter åtta år av aktivt missbruk. Något som satt spår på olika sätt, berättar han.
– Så när frågan om att börja arbeta på Trygga Barnen dök upp kände jag att jag hade något att bidra med, utöver att jag är jurist och har många års erfarenhet av att jobba i ideella organisationer.

Corporate social responsibility CSR Jul Richard Nordström

Richard Nordström, Generalsekreterare Trygga Barnen

På vilket sätt är julen tuff för barn & unga som lever i familjer med missbruksproblematik?

– Julen är en familjehögtid som ofta innebär mycket tid hemma. Men för de här barnen är hemma ofta förknippat med otrygghet. Det kan bli stökigt, våldsamt och oroligt. Tyvärr är det inte alltid något man vill prata om eftersom det är så förknippat med skam – i synnerhet om man är ung. Det är vanligt att man lägger skuld på sig själv och tänker att man är orsaken till sin anhöriges drickande. Dessa cirklar vill vi försöka bryta.

Hur många barn lever i den här verkligheten?

– Ett av fem barn och unga i Sverige lever i familjer med missbruksproblematik. Det är alltså flera hundratusen barn och mörkertalet är stort. Men enbart runt två procent får stöd genom de offentliga insatser som står till buds, vilket innebär att det är enormt många som inte får den support och stöd de behöver. Vi på Trygga Barnen arbetar därför för att ge dessa barn en trygg plats, mentorer de kan vända sig till och möjlighet att få positiva upplevelser vid sidan om familjen.

Inför jul arrangerar ni Trygg jul, berätta!

– Ja, helgen före jul, den 17 december, kommer vi att ha ett riktigt härligt julfirande i Stockholm och Göteborg för barn, unga och anhöriga. Många av dem som kommer har vi haft kontakt med tidigare. De kan exempelvis ha kommit till våra stödgrupper och gruppaktiviteter som vi har fyra gånger i veckan, varit på våra föreläsningar på skolor eller andra arrangemang som vi har under loven. Tack vare våra samarbetspartners har vi fått tillgång till lokaler så att vi kan ställa till med en riktigt fin kväll!
– Barnen känner att de får en liten fristad för en liten stund, där de får träffa trygga vuxna samt barn och unga med liknande erfarenheter. Det är svårt att överskatta nyttan och glädjen vi ser hos barnen vid tillfällen som dessa.

Visst finns ni tillgängliga även under julafton?

– Det stämmer. Tack vare väldigt dedikerade och engagerade volontärer kommer vi arrangera aktiviteter på vårt kontor i Stockholm på julafton. Det känns otroligt värdefullt för oss att kunna göra det, även om det blir i lite mindre omfattning.

Om man vill vara med och stötta ert arbete, vad kan man göra då?

Då kan man kontakta oss via vår hemsida, Linkedin eller bara skicka iväg ett mejl till mig.  Genom vår hemsida kan man skänka gåvor, såväl en gång som månadsvis. Tillsammans kan vi hjälpas åt att möta de här barnen och unga i deras vardag.

Trygga Barnen är en ideell organisation som stöttar barn och unga i åldrarna 7–25 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Visionen är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. Förutom kostnadsfria lovaktiviteter arrangerar man gruppverksamheter med samtal och övningar som stärker självförtroendet. Trygga Barnen har också ett mentorskapsprogram där man kan få handfast stöd och vägledning på regelbunden basis. Man håller även regelbundet föreläsningar på skolor och för vuxna som arbetar med barn.