Interim CFO & specialister inom finance

En interim CFO behöver betydande erfarenhet av att leda en ekonomifunktion och en förmåga att snabbt sätta sig in i organisationens specifika utmaningar. I många fall finns behov av att förbättra arbetssätt och processer och ibland av att driva mer omfattande förändringar. Som del av den operativa ledningen krävs en hög grad av strategisk förmåga, ett tryggt ledarskap och i många fall även specialistkunskap. På Head Agent Executive Interim har vi gedigen erfarenhet av att tillsätta interim CFO och andra ledande roller inom en finansfunktion. Konsulter som har olika spetskompetens och erfarenhet inom många olika branscher. Vi har vana av att arbeta med såväl mindre, snabbväxande och onoterade bolag, som stora börsnoterade bolag i en rad av olika branscher. Genom en nära och kontinuerlig dialog med vårt nätverk av högkvalificerade kandidater inom finans kan vi snabbt presentera kandidater med den kompetens, erfarenhet och personlighet som just ert bolag behöver.

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa er att rekrytera Interim CFO och andra roller inom finans här