Rekrytering Digital Transformation

För att utöka sin organisation med digital spetskompetens och realisera sina digitala ambitioner, tog Ahsell hjälp av Head Agent för att rekrytera rätt kandidat. Ahsell som är nordens största distributör inom tekniska produkter till byggbranschen och andra B2B-företag, ville hitta nya sätt att arbeta innovation samt utforska nya former av kundbeteenden. Detta mynnade ut i att Ahsell upprättade ett ”innovationslabb” som ny funktion, varpå en förändringsledare skulle tillsättas för att vidareutveckla konceptet.

Valet för vem som skulle rekryteras in för att hjälpa Ahsell realisera denna idé, föll tillslut på Johanna Staaf, som hade arbetat mycket med att upptäcka mönster i digitala konsumentbeteenden. Först i mediabranschen och sedan inom telekom. I rollen som ”Director Innovation Lab”, skulle hennes uppdrag bli att sätta ihop ett team som med en längre tidshorisont skulle arbeta innovation separat från den befintliga verksamheten.

Johanna Staaf

-Syftet med ett innovationslabb är att få ett strategiskt grepp som gör det möjligt att se de breda trenderna. Kundbehovet förändras i allt snabbare takt, och det behövs nya arbetssätt för att upptäcka detta tidigt.

Johanna som vid tidpunkten för rekryteringen kom i kontakt med Head Agent, berättar att det som slutligen övertygande henne att tacka ja till rollen, var att hon tydligt kunde få en bild över vad Ahsell ville åstadkomma med sina digitala ambitioner.

-Som rekryterings- och sparringpartner satte ni ord på vad Ahsell ville åstadkomma, på ett sätt som de själva kanske inte kunnat göra. Det gjorde det enkelt för mig att se rollen och sätta den i ett perspektiv utifrån mina tidigare erfarenheter.

Johanna som har en gedigen internationell erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor inom media, linjär- TV och därefter inom telekom, kommer minst sagt bli en bra match för utmaningen då huvudfokuset är den nya digitala kundupplevelserna.

-Våra företagskunder är också slutkonsumenter. Därför behöver vi satsa på personalisera köpupplevelsen ytterligare. Det händer väldigt mycket inom röst, bild och video, och jag vill se hur vi kan utveckla detta i ett B2B-sammanhang. Jag kommer även att titta på branschmässiga förändringar, och hur vi kan anpassa oss efter detta.

Viljan att driva förändring en förutsättning

För att kunna arbeta med innovation separat från verksamheten, säger Johanna att det dock finns fallgropar man behöver se upp med. Det är vanligt att jakten på nya idéer leder en ifrån det som faktiskt redan fungerar. På Ahlsell har man försökt förhindra detta genom att i första hand prioritera idéer som utgår från den befintliga verksamheten.

-De flesta av våra anställda arbetar med försäljning vilket gör oss duktiga på att fånga upp signaler från kunderna. Dessa ”spaningar” arbetar vi vidare med i innovationslabbet, tills det att vi har en tydligare prototyp eller ett koncept färdigt. Därefter återlämnar vi det till verksamheten vilket i sin tur leder till fler arbetstillfällen.

Enligt Johanna har Ahlsell en stor vilja att driva förändring något som delas av samtliga medarbetare.

-För oss är viljan är inget hinder, men vi behöver är kapacitet att driva vår digitala transformation och utvecklingsarbete. Därför kommer vi behöva fylla på med ny kompetens genom att utbilda befintlig personal och rekrytera när det behövs.

Innovationslabbet består idag av tre personer, och det finns planer på att växa teamet inom flera kunskapsområden, bland annat: Affärsutveckling, innovation, UX och systemutveckling.

-Om man vill göra karriär genom att driva förändring för ens generation och kommande generationer, är vi på Ahlsell en central och stabil arbetsgivare för detta.

Varför Innovation Lab
• Möjlighet att kunna frångå befintlig strategi för att titta på nya områden
• Experimentera med nya idéer och tekniker under en intensiv period för att se om kundbehovet finns
• Kunna bygga i liten skala och sedan lämna över till den egna verksamheten när tiden är inne

Vi på Head Agent är experter på att hitta och attrahera digital spetskompetens som hjälper ditt bolag att realisera sina digitala ambitioner. Kom i kontakt med oss idag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Följ oss i sociala medier: