Ledarskap i utmanande tider

Pandemi, inflation och krig i Europa. Hur leder man ett företag i en tid där det är lätt att översköljas av domedagsprofetior och osäkerhet kring framtiden? Head Agent har pratat med tre företagsledare kring deras syn på ledarskap i utmanande tider.

Anne Årneby, bland annat Board Professional på Svenska Spel, Fabege och Rolling Optics, tror att man som ledare först och främst måste visa på trygghet och stabilitet.
– Det är viktigt att inte glömma att majoriteten av den arbetsföra befolkningen aldrig har befunnit sig i en sådan här situation som vi nu är i. Vi kommer ifrån en lång period av tillväxt utan så många allvarliga dippar. Därför är prioritet nummer ett att se till att ens medarbetare inte blir nedtyngda av bilden som media ger, utan att man som ledare står för trygghet. Där är kommunikationen avgörande. Vidare tror hon det är bra att passa på att se över företagets erbjudande.

– I en ekonomi som under en lång tid bara gått uppåt har man kanske inte behövt fundera så mycket på hur slipat ens erbjudande är. Nu är det tid för det. Köper kunderna det här i längden? Hur ser prisstrategin ut? Att fokusera på vad ni ska göra mer och vad ni ska göra mindre utav tror jag är både viktigt och nyttigt i dessa tider.

Anders Ullstrand, bland annat industrial advisor and chairman på Filippa K, Aqua Dental, HEM and advisor to PE investors, är inne på samma spår. Han lyfter fram vikten av att våga avsluta vissa satsningar.
– I goda tider reflekterar man inte så mycket över effektivisering i bolag. Det är så extremt lätt att bara addera, men nu kanske man snarare ska fundera på vad man behöver avsluta. Man behöver komma tillbaka till vilket fokus och vilka kommersiella prioriteringar man ska göra för att effektivisera. Något som i slutändan dessutom blir mycket tydligare för organisationen. Att kommunicera rätt är A och O som ledare, poängterar han.

– Som ledare behöver man vara tydlig och förklara varför företaget går mot en ny resa och varför man inte har gjort så tidigare. Kanske man också måste prata siffror. I vissa fall är det lätt, i andra sammanhang måste man paketera siffrorna på ett tydligare sätt. Fördelen nu är att utmaningarna är ganska konkreta, alla kan relatera till dem, vilket gör kommunikationen lite lättare.

Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, ser den osäkra tiden som ett bra tillfälle att investera i nya satsningar. Något han också tror kan vara till hjälp i ledarskapet.
– Att som ledare kunna signalera att vi satsar på företaget kan göra att medarbetarna känner att de nu får vara med på en resa, säger han och berättar att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling samtidigt behövt se över sina prioriteringar och coacha personalen till att lära sig sälja i oroliga tider.
– Vi har visionen om att bli nummer ett i vår bransch. För att nå dit måste vi både behålla och öka antalet medarbetare mitt i det här tuffa läget. Därför är det så viktigt att alla känner att det finns framåtanda och goda möjligheter till utveckling.

Head Agent summerar: Från samtalen med företagsledare från olika branscher tar Head Agent med sig vikten av kommunikation både ut mot marknaden och i den egna organisationen. Som ledare handlar det om att skapa framtidstro genom att utstråla både trygghet och stabilitet, samtidigt som du vässar ditt marknadserbjudande ytterligare.