IVISYS

Commercial Manager

IVISYS utvecklar och säljer avancerade maskinseende/övervakande inspektionssystem som genomför kvalitetsinspektion, verifiering och maskinvägledning (för produktion). Systemet bygger på nya patenterade algoritmer som är okänsliga för objektrotation och skalning och stabila mot varierande belysningsförhållanden, vilket utökar tillämpningsområdet för framgångsrika maskinseendelösningar och avsevärt förbättrar framgångsfrekvensen och tillförlitligheten för dessa jämfört med konventionella system.IVISYS grundades 2013 och har de senaste åren gått igenom en stor förändring avseende ägarstruktur, ledarskap och produktfokus. Idag har man starka ägare genom Athanase, ny ledning som drivs av Stefan Bohman och ett nytt produktfokus som möjliggör lönsam skalbarhet.IVISYS verkar på en internationell marknad där fokus idag ligger på Europa och USA.

KORT BESKRIVNING AV ROLLEN

IVISYS står inför en kraftig expansion och söker en Commercial Manager som skall jobba med försäljning mot de fokusmarknader som IVISYS har både geografiskt och affärsmässigt. Arbetet innebär identifikation av nya potentiella kunder samt förvaltning och merförsäljning mot befintliga. IVISYS levererar en produkt som naturligt ger långa säljcykler så struktur och uthållighet i arbetet är ett måste. Då IVISYS produkt ofta är en del i ett sammanhang eller i en process så behövs en god förmåga att förstå helheten för att skapa argument och på ett övertygande sätt presentera IVISYS roll. Det kan handla om förbättrad säkerhet, bättre leveransflöde och bättre ekonomi som är bakomliggande orsaker till köpbeslutet. Då säljcyklerna är långa så krävs vana att agera projektledare genom hela försäljningsprocessen. Det finns gott stöd från kollegor inom marknad, R&D, support och ekonomi. Vi tror att rätt person har erfarenhet från komplex försäljning mot en B2B verksamhet gärna internationellt. Rollen kommer tillhöra ett team på 3 personer som under 2022 kommer att växa. Arbetet innebär en kombination av digital och fysisk bearbetning av marknaden där resor är en del av arbetet. Då IVISYS är inne i en fas av kraftig expansion i hela bolaget så skall man trivas med att jobba i en entreprenöriell miljö där verksamheten är föränderlig.

Egenskaper:

·      Erfarenhet från komplex försäljning mot en B2B marknad
·      Erfarenhet att framgångsrikt drivit komplex försäljning med långa säljcykler
·      Erfarenhet av att förhandla och skriva avtal
·      Erfarenhet av projektorienterad försäljning
·      Ordningsam och ansvarstagande för sig själv och sina kunder
·      Kunna prata och skriva svenska och engelska flytande
·      Meriterande att kunna tyska, polska, italienska, franska eller spanska
·      Självständig, drivande och strukturerad i sitt arbetssätt
·      Hantera både team- och självständigt arbete

Exempel på uppgifter:

·      På ett strukturerat sätt identifiera och bearbeta potentiella kunder
·      Dokumentation av kundbearbetning och säljprocessen
·      Lära sig om IVISYS produkt och ta del av den utveckling som löpande sker

Rollen är placerad på IVISYS kontor antingen i Vällingby eller i Göteborg och då IVISYS jobbar internationellt så kommer det innebära resor.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Helene
Helen Bergman
Executive Researcher
+46 735 13 56 11
Mail
Johan Frisch
Executive Search Consultant
+46 725 06 61 50
Mail
Staffan Öster
Partner Executive Search
+46 735 39 88 76
Mail