Preem AB

Chef Controlling Supply & Refining

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Vi skärper vårt klimatmål med tio år - från 2045 till 2035. Nu påskyndar vi våra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Senast år 2035 ska vi ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan, tio år tidigare än det föregående klimatmålet.Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning.Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2021 var Preems omsättning 99,8 miljarder SEK.

Har du erfarenhet av och ett genuint intresse för komplex affärsuppföljning, att bygga upp ny rapportering och att bidra med insiktsfulla analyser som leder till ständiga förbättringar? Vill du jobba på ett företag med miljö och hållbarhet högt upp på agendan? Då kan rollen hos oss vara rätt för dig!

Jobba för framtiden redan idag.

Vi söker en Chef Controlling för affären Supply & Refining där du blir ansvarig för sex medarbetare. Controllingsektionen inom koncernfunktion Ekonomi & Finans består även av avdelningarna Stab samt Marketing & Sales. Du rapporterar till Preems Chefscontroller. Dina övergripande ansvarsområden är att säkerställa att avdelningen levererar en kvalitetssäkrad uppföljning samt ger affärsområde Supply & Refining relevant stöd och beslutsunderlag.

Du leder och fördelar arbetet inom avdelningen och driver även på det förändringsarbete som är prioriterat inom Preem. I rollen ingår att arbeta med finansiell planering och styrning, analyser, måluppföljning samt att aktivt utveckla resultatuppföljningen med hög kvalitet i denna komplexa men spännande verksamhet.

Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, ansvarstagande, nyskapande och inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör.

Ansvar och befogenheter.

 • Ansvara för finansiella planer, prognoser, måluppföljning, analys och rapportering
 • Personalansvar samt ansvar för att coacha och utveckla sex medarbetare inom avdelningen.
 • Vara främsta kontaktperson för controlling relaterade frågor avseende Supply & Refining, både inom affärsområdet och gentemot övriga delar av Preem
 • Fatta relevanta beslut för att förbättra uppföljningen inom Supply & Refining
 • Säkerställa korrekt finansiellt resultat för Supply & Refining

Arbetsuppgifter.

 • Leda och fördela arbetet inom avdelningen
 • Vara aktiv medlem i Supply & Tradings ledningsgrupp, vid behov även i Refinings ledningsgrupp
 • Agera rådgivare i relevanta ekonomiska frågor för kontaktytorna inom Supply & Refining
 • Ständigt driva förbättring och utveckling av affärsuppföljningen för Supply & Refining
 • På ett aktivt sätt hålla sig uppdaterad och utveckla kompetensen samt delta i sektion Controllings processer och utveckling samt bidra med förbättringar inom sektionens arbete

Din bakgrund.

Du är en ledare med ett delegerande ledarskap där medarbetare tillåts växa och utvecklas i sina roller och du uppskattar själv att arbeta såväl strategiskt som operativt. Din ledarstil är coachande och du har god förmåga att leda avdelningen mot uppsatta mål även under tidspress. Rollen kräver en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. För att lyckas i rollen behöver du vara förändringsorienterad och lyhörd för verksamhetens behov. Som person är du initiativtagande, proaktiv, analytisk och noggrann.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

 • Minst 5 års erfarenhet som chef med personalansvar inom Controlling eller motsvarande, gärna inom tillverkande industri
 • Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi
 • Mycket goda kunskaper i Excel och goda kunskaper inom övriga Officeprogram
 • Gedigen erfarenhet från BI system
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift då båda språken förekommer i det dagliga arbetet

Tjänsten är en tillsvidareanställning och på heltid med placering i Stockholm. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Då Preem är ett säkerhetsklassat företag kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras vid behov. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Läs gärna mer om våra ambitiösa klimatmål här.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta oss:

Josefin Fagerlund
Senior Search Associate
+46 730 20 93 00
Jesper Svärding
Partner Executive Search
+46 763 16 58 79