Rekrytera utvecklare

Head Agent Tech hittar och attraherar den kompetens du behöver – en ”extended tech team member” helt enkelt. På Head Agent har vi många års erfarenhet av att finna kompetens i gränslandet mellan teknik och affär. Konkurrensen om att attrahera ren IT-expertis är hård över hela världen. Vi har länge funderat på en lösning som erbjuder våra kunder denna eftertraktade kompetens. Svaret hittade vi via vårt svenska nätverk i Sri Lanka. De senaste åren har Sri Lanka satsat på att bygga upp sin IT-kompetens. Idag har de en stor pool av talang från utvecklare, men marknaden är ännu inte lika exploaterad som de mer etablerade Tech-hubbarna.

IT-kompetens på Sri Lanka

Det finns många fördelar med att utöka ditt Tech team med kompetens från Sri Lanka. Det är en liten tidsskillnad mellan Sverige och Sri Lanka (3,5h sommartid och 4,5h vintertid), vilket betyder att halva arbetsdagen är gemensam. Lankeser är generellt sett väldigt bra på engelska, vilket minskar språkbarriärerna. Den lankesiska kulturen är väldigt lik den svenska företagskulturen, vilket gör den kulturella matchningen lättare. Vi har även ett svenskt management på plats i Colombo med mångårig erfarenhet av både den svenska och lankesiska kulturen.