Rekrytering Marketing Manager

Head Agent har mångårig erfarenhet av rekrytering av Marketing Manager roller och att identifiera och rekrytera relevant kompetens inom marknad, marketing och andra kommersiellt drivna roller. Vi förstår era utmaningar i en ökande och mer komplex konkurrens där kunderna ställer allt högre krav. I oss hittar ni en stark och uthållig partner som förstår era utmaningar och sätter era behov och målsättningar först.

Head Agent är starka på att hitta, förstå och värdera marknadsorienterade profiler. Vi har varit med under förflyttningen som skett inom marketing. Head Agent har en djup expertis inom flera olika områden, men det är främst inom digital marknadsföring, varumärkesbyggande och kommunikation som vi i tio års tid varit med på våra kunders innovationsresor. Idag handlar marknadsföring till stor del om att använda rätt och relevant teknik för att skapa en träffsäker och personlig kommunikation såväl som automatiserade dialoger med sina kunder. Vi följer och utvärderar ständigt ny teknik och nya kompetensområden. Våra kunder kan alltid känna sig trygga i att vi snabbt och med stor kunnighet kan sätta oss in i varje specifik rekrytering och att vi har koll på det senaste inom området. Vi arbetar dessutom ständigt med att utveckla vårt nätverk av kandidater med relevant och aktuell erfarenhet. Rätt kompetens stärker din affär.

Läs mer om rekrytering inom marketing och marknadsföring här