Rekrytering Sales Manager

Head Agent har mångårig erfarenhet av rekrytering av sales managers och att identifiera och rekrytera relevant kompetens inom försäljning och andra kommersiellt drivna roller. Vi förstår era utmaningar i en ökande och mer komplex konkurrens där kunderna ställer allt högre krav. I oss hittar ni en stark och uthållig partner som förstår era utmaningar och sätter era behov och målsättningar först.

Head Agent är starka på att hitta, förstå och värdera affärsorienterade profiler. Vi har varit med under förflyttningen som skett inom försäljningsområdet. Tidigare handlade det enbart om kundrelation, men idag krävs även en analytisk förmåga och ett faktagrundat arbetssätt för att lyckas inom försäljning. Vi levererar affärskritisk kompetens, oavsett om det är en försäljningschef, KAM eller affärsansvarig för en E-handel. Vi arbetar dessutom ständigt med att utveckla vårt nätverk av kandidater med relevant och aktuell erfarenhet. Rätt kompetens stärker din affär.

Läs mer om rekrytering inom Sales och Försäljning här