Samtyckesvillkor

Genom att skicka dina kontaktuppgifter till Head Agent samtycker du härmed till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden samt eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Head Agent i syfte för rekryteringsuppdrag. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Om uppgifterna kommer att behövas att behandlas av någon utanför Head Agent kommer vi att ta kontakt med dig för ytterligare samtycke. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det. Du har alltid rätt att återkalla samtycket, vilket du gör genom att kontakta oss på info@headagent.se. Du har även rätt att radera eller ändra delar av den data som har samlats in.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor kring din data.