SAS

Manager Supply Chain Development

SAS’ vision is to make life easier for Scandinavia’s frequent travelers. With SAS, you are part of a community experiencing easy, joyful and reliable services, delivered the Scandinavian way. SAS is Scandinavia’s largest airline with approximately 800 departures per day to our 125 destinations. In 2014, approximately 28 million passengers travelled with SAS.

Supply Chains uppdrag inom SAS koncernen är att bidra till ett konkurrenskraftig och lönsamt SAS genom att säkerställa lägsta pris och/eller kostnad samt minimera affärsrisken för externt köpta varor och tjänster samt säkerställa rätt kvalitet, uppfyllande avseende kravspecifikationer, hållbarhet och socialt ansvar. Arbetet inom Supply Chain bedrivs genom Contract Management (CM), Supplier Relationship Management (SRM) i syfte att förbättra och förstärka SAS konkurrenskraft och att tillsammans med strategiska leverantörer kontinuerligt utnyttja möjligheter till förbättringar och besparingar. Traditionell upphandling (Sourcing) är också en del i arbetet samt att kontinuerligt förbättra SAS Inköpsprocesser.

SAS Supply Chain Development and Support är under stor förändring. Organisationen har som mål att gå från en traditionell Supply organisation till att bli en partnerbyggande och konsulterande enhet. Vi söker därför efter en Manager Supply Chain Development som kommer att ha en betydande roll i denna förändringsresa.

I tjänsten ansvarar du för att driva utveckling och ta fram beslutsunderlag kopplat till Supply Chains önskade position och strategier. Du kommer också få ansvaret för att förvalta de IT systemstöd som krävs för att Supply Chain skall lyckas med sitt uppdrag. Du kan förvänta dig att initiera och driva utvecklingsprojekt på tvärs i organisationen i nära samarbete med andra berörda enheter inom SAS. Du kommer att rapportera till Head of Supply Chain Development and Support och tjänsten är placerad i Stockholm.

Ansvarsområden

• Proaktivt initiera och driva utvecklingsprojekt inom ramen för Supply Chains överordnande inriktning.

• Säkra att arbetet med verktyg och processer sker enligt ett ”LEAN” baserat arbetssätt.

• Proaktivt föreslå förbättringsmöjligheter inom Supply Chain baserat på informationsinsamling och analyser.

• Systemansvar för eSourcing samt spendanalysverktyget inom Supply Chain – vara kontaktperson mot leverantörer samt ha god marknadskännedom om nya lösningar och leverantörsmarknaden inom områdena. Ansvara för kompetensutbildning i verktygen.

• Löpande uppföljning av Supply Chain projektplan och statusrapportering vid Supply chain ledningsgrupp samt rapportering till relevanta forum.

• Samla information och analysera kostnadsdata för att identifiera framtida inköpsvolymer för olika organisatoriska enheter, kategorier, varugrupper och leverantörer

• Samarbeta med Corporate Strategy för att prognostisera SAS kostnadsutveckling och identifiera åtgärdsområden.

• Följa prisutvecklingen för SAS relevanta råmaterial, produkter och tjänster

• Ansvara för att inköpsorganisationen har effektiva mallar, processer och verktyg samt genomföra nödvändiga utbildningar/informationsinsatser inom ramen för LEAN.

• Ekonomisk uppföljning, budgetering samt rapportering.

Erfarenhet

• + 3 års erfarenhet som Managementkonsult inom Supply Chain.

• Akademisk utbildning som Civilekonom eller Civilingenjör, gärna med inriktning mot inköp och ekonomi, alternativt annan akademisk utbildning som är relevant för tjänsten.

• Erfarenhet inom LEAN-management och projektledning är meriterande.

Kompetens/Personlighet

• Du har ett stort driv, initiativkraft och hög ambitions- och leveransförmåga.

• Har ett stort engagemang och entusiasm för att leda tvärfunktionella team.

• Du agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet.

• Har ett strategiskt, analytiskt, processorienterat och strukturerat angreppssätt.

• Du agerar nätverkande, har förmåga att bygga relationer och har hög personlig genomslagskraft.

• Du ser och tar vara på affärsmöjligheter och har ett starkt positivt inflytande på verksamhetens tillväxt och lönsamhet.

• Du har mycket god social kompetens, kommunikativ förmåga och samarbetar effektivt med andra.

• Arbetet kräver att du är en mycket god IT-användare då du kommer att vara aktiv i arbetet med att digitalisera våra övriga processer.

• Du talar och skriver flytande svenska såväl som affärsengelska.

• Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i Excel.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Sarah Bouvin: sarah.bouvin@headagent.se, +46 76 820 46 48 eller Tove Svensson: tove.svensson@headagent.se, +46 76 000 11 50

.