Swedbank

KOMMUNIKATIONSCHEF

Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,2 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder. Det gör oss till Sveriges största bank till antalet kunder och ger oss en ledande ställning även i våra övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen. Vi letar efter fler medarbetare som delar våra värderingar – enkla, öppna och omtänksamma – och som vill bidra till att möjliggöra för människor, företag och samhällen att växa och utvecklas. Om du har ambitioner och delar våra värderingar, kommer du hitta många utmaningar hos oss!

Nu söker vi en Kommunikations-chef till den nybildade enheten Kompetenscenter Marknad & Kommunikation i Svensk bankverksamhet. Kompetenscenter Marknad och Kommunikation ansvarar för all central marknadsföring, proaktiva interna och externa kommunikationsinsatser, opinionsbildning, samhällsengagemang samt event & sponsring i Sverige.

I rollen som Kommunikationschef rapporterar du direkt till chefen för Marknad & Kommunikation, Stina Falklind Gross, och ingår i ledningsgruppen för Marknad & Kommunikation. Du kommer in i den helt nya rollen i ett spännande läge, där banken just satt flera helt nya strategier!

Som Kommunikations-chef för avdelningen blir ditt uppdrag att tillsammans med ditt team på två direktrapporterande och totalt 9 medarbetare ansvara för all intern och extern kommunikation. Uppdraget innebär ett nära samarbete med de övriga avdelningarna inom Marknad & Kommunikation och Svensk Bankverksamhet, såväl som med avdelningar och funktioner i den övriga organisationen, där du förväntas skapa nya processer och rutiner för en effektiv kommunikation. Målet är att skapa en proaktiv och modern kommunikationsavdelning.

Fokus kommer vara på följande ansvarsområden.

• Driva Svensk Bankverksamhets kommunikationsstrategi och aktiviteter kopplat till den

• Skapa ett proaktivt kommunikationsteam – utveckla och implementera nya processer och arbetssätt med målet högre effektivitet och effekt

• Bolagskommunikation – affärs-, verksamhets- och produktkommunikation, budskaps- och mediefrågor, kriskommunikation

• Marknadsdrivande kommunikation – Marknads-PR, innehållsansvar i samtliga kanaler, kommunikativt stöd kring samhälls- och folkbildningsfrågor

• Strategisk ledningskommunikation med syfte att tydliggöra svensk bankverksamhets strategi, målsättningar och planer

• Aktivt samordningsansvar för all kommunikation och för vilket budskap som kommuniceras i vilken kanal och när

• Bygga och utveckla rutiner och processer för kommunikation

• Utveckla arbetssätt och strukturer i samarbetet med de olika regionerna

• Proaktivt stötta och utbilda chefer i övriga delar i organisationen i kommunikationsfrågor.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är god kommunikatör som är van att arbeta i ledande positioner inom kommunikation. Du har en erfarenhet från och kunskap om bankbranschen och dess komplexitet och goda relationer med media, opinionsbildare och beslutsfattare.

Vi tror att du är van att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra delar i organisationen kring att driva både intern och extern kommunikation. Du har en god känsla för organisation och struktur och är tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du är trygg i dig själv och förtroendeskapande i relationen med andra. Du är van att ta egna initiativ och att driva dessa framåt. Du är affärsmässig i din grundperson och ser hur kommunikation kan bidra till bankens utveckling och framgång.

Erfarenhet

• Relevant och gedigen utbildning inom kommunikation och/eller marknadsföring

• Minst 10 års erfarenhet av att arbeta med både intern och extern kommunikation på strategisk och operativ nivå i linjeroll. Arbetslivserfarenhet från en kommunikationsbyrå, är också starkt meriterande

• Gedigen kunskap om finansiell och/eller bankverksamhet och en förståelse för bankens produkter och komplexiteten i organisationen

• Tidigare chefserfarenhet och flera år av dokumenterat gott ledarskap

• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Carolyn Sander; carolyn.sander @headagent.se eller Karin Geber; karin.geber@headagent.se