Nobina Sverige AB

Produktchef Digitala Tjänster

Nobina är Nordens ledande tjänsteföretag för resor med buss. Verksamheten består i att tillhandahålla reguljär kontraktsreglerad busstrafik till uppdragsgivare i Norden, samt expressbusstrafik i Sverige genom dotterbolaget Swebus. Varje dag förenklar vi vardagsresandet för cirka 500 000 påstigande kunder. Det betyder att nästan var tredje bussresa i Sverige sker med Nobina. Företaget har drygt 10 000 anställda, 3 500 bussar och en omsättning på drygt 7 miljarder kronor per år.

Nobina Sverige har sedan ett par år tillbaka haft fokus på att hitta en välfungerande process för produktutveckling. Ett antal tjänster har utvecklats och produktifierats, däribland ett antal inom området digitala tjänster. I dagsläget erbjuder vi appen Res i STHLM direkt till kunder. På våra fordon har vi digitala tjänster som internet ombord, infotainment, trygghetskamera online, usb-uttag m.fl.

Om rollen Produktchef digitala tjänster

Som Produktchef ansvarar du både för de produkter som finns i bolagets produktportfölj samt för ny- och vidareutveckling av produkter i enlighet med koncernens process för produktutveckling. Du ansvarar även för marknadskartläggning och resultatuppföljning av produkterna och är aktiv i den faktiska införsäljningen av produkterna.

Ansvarsområden

• Samla in, dokumentera och driva produktidéer

• Definiera och utveckla standardiserade produkter och erbjudanden, med lokal tillämpning

• Utveckla lönsamma, strategiska och kvalitetssäkrade produkter

• Ta fram säljmaterial och kalkyler

• Ta fram marknadsanpassad paketering

• Möjliggöra lärande och utbyte av erfarenheter mellan olika trafikområden

• Stötta Key Account Managers med utbildning och säljstödjande aktiviteter

• Delta i utvalda anbudsprojekt

• Ställa krav på implementationsmetod så att utlovade produktegenskaper uppfylls

Kompetens

• Erfarenhet av digitalt produktledningsarbete från roll som kommersiell produktchef eller motsvarande

• Stor teknisk förståelse i rollen som kravställare mot utveckling

• Kunskap om kollektivtrafikbranschens befintliga och blivande digitala aktörer är meriterande

Personlighet

• Du har stor affärsförståelse och är kundfokuserad

• Du är social och kommunikativ samt har god samarbetsförmåga

• Du är kreativ men måste kunna omsätta visioner och strategier till handling

• Du tar egna initiativ och känner stort ansvar för att driva ditt arbete framåt

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Linda Bellis; linda.bellis @headagent.se eller Sara Heimer; sara.heimer@headagent.se