SAS

Manager Corporate Concept Development

SAS’ vision is to make life easier for Scandinavia’s frequent travelers. With SAS, you are part of a community experiencing easy, joyful and reliable services, delivered the Scandinavian way. SAS is Scandinavia’s largest airline with approximately 800 departures per day to our 125 destinations. In 2014, approximately 28 million passengers travelled with SAS.

Var med och utveckla SAS tilläggstjänster och biljettkoncept!

Customer Journey & Loyalty ansvarar för att utforma en konsekvent kundupplevelse i hela resekedjan och att hitta nya intäktsströmmar. Enheten består av fem avdelningar; Digital experience, Loyalty, Onground products & services, Onboard samt Concepts & Ancillary.

SAS Concepts & Ancillary ansvarar för utveckling och optimering av SAS biljettkoncept (t.ex. SAS Credits, Travel Pass, Sport och Grupp) samt SAS portfölj av tilläggstjänster Ancillary Services (t.ex. upgrades, tillgång till lounge, extra bagage och förreservation av sittplats) i nära samarbete med andra avdelningar. Vi arbetar aktivt med paketering och konceptualisering av produkter och tjänster för att öka kundnöjdhet och SAS intäkter.

SAS Concepts & Ancillary samarbetar tvärs inom hela SAS och du kommer att få ett brett nätverk och slipa Din förmåga att arbeta i en stor och komplex organisation.

Vi söker nu ytterligare en Manager Corporate Concept Development. Din huvudsakliga uppgift är att självständigt initiera, driva och utveckla – i nära samarbete med interna intressenter – nya tjänster och koncept med syfte att öka kundnöjdhet och lönsamhet. Du är central för SAS ambitioner att vidareutveckla konkurrenskraftiga erbjudande till främst företag men även privatpersoner.

Du ska ha ett brinnande intresse och gedigen erfarenhet av att driva tvärfunktionella arbetsgrupper, utveckla koncept och tjänster samt ha förmåga att förstå och förklara komplexa frågor.

Positionen kommer att rapportera till Head of Concepts & Ancillary.

Huvuduppgifter:

• Inom ramen för SAS varumärkeslöfte och kommersiella fokus identifiera, utvärdera och rekommendera konkurrenskraftiga koncept och tilläggstjänster

• Ta fram strategier för SAS koncept, produkter och tjänster baserat på kundinsikter, kvantitativa analyser samt omvärldsanalyser

• Leda och driva tvärfunktionella projekt för utveckling av nya och/eller vidareutveckling av befintliga koncept och digitala produkter

• Samordna kommersiella ramverk, processer och produktegenskaper med interna intressenter

• Tillsammans med andra utvecklare inom avdelningen bidra till den kreativa processen, säkra inspiration till avdelningen och aktivt visa på idéer och trender för att säkerställa innovativa och lönsamma produkter

• Utveckla och etablera partnerskap med externa partners i syfte att vidareutveckla och optimera SAS koncept- och produkterbjudande

Utbildning:

• Universitetsexamen, Civilekonom eller motsvarande

Erfarenhet:

• Minst 2 års erfarenhet från framstående managementkonsultbyrå

• Minst 5 års erfarenhet från B2B och/eller konsument produkt- och konceptutveckling

• Gedigen erfarenhet av projekt- och förändringsledning med utmärkt resultat där du behöver ha erfarenhet av en matrisorganisation och van vid att arbeta i virtuella team

• Erbjudande och försäljning av våra koncept och produkter är främst genom digitala kanaler varför mycket goda kunskaper om digitala miljöer och e-commerce är ett krav

• Erfarenhet av strategisk planering

• Gedigen erfarenhet att kravställa mot IT samt digital utveckling.

• Erfarenhet från att sammanställa beslutsunderlag för ledningen på ett begripligt och strukturerat sätt

• Erfarenhet av upphandling och förhandlingar med externa partners är meriterande

Nyckelkompetenser:

• Rollen kräver god samarbetsförmåga med både externa och interna parter. Du behöver kunna bygga förtroende och relationer snabbt, ha en god förmåga att få igenom förslag, se gemensamma möjligheter, ha en god kommersiell förståelse och vara en van projektledare. Du kan skapa förutsättningar för en lönsam och kundfokuserad utveckling.

• Strukturerad och med utmärkt förmåga att leda tvärfunktionella arbetsgrupper på ett effektivt och produktivt sätt

• Lyhörd för kundens behov och hur SAS kan erbjuda en fantastisk upplevelse

• Mycket god kunskap om och intresse för digitala miljöer och teknik

• Mycket goda analytiska kunskaper och förmåga att sammanställa information och utarbeta väl underbyggda rekommendationer.

Personlig profil:

• Innovativ och nyfiken med ett driv att förändra och förbättra

• Positiv och glad som får energi av att anta nya utmaningar

• Solid lagspelare med förmåga att motivera och samverka med olika avdelningar

• Hög grad av social kompetens, hög integritet och mod

• Drivs av en prestationsbaserad lön

För ytterliggare information är du välkommen att kontakta Andrea Strand; andrea.strand@headagent.se