Aberia

VD

Aberia Healthcare är ett norskt företag som verkar inom vård och omsorgstjänster i hela Norden och är en del utav Adolfsen Group. Aberia Sverige verkar i Stockholm och södra Sverige. Aberia Sverige erbjuder hem för vård och boende för barn och ungdomar med allvarliga psykosociala problem och med behov av en längre tids behandling. Målet är att ge varje enskild ungdom förutsättningar för att vända en negativ spiral till en positiv personlighetsutveckling, Aberia har idag 8 hem för ungdomar och målet är att kunna erbjuda fler ungdomar möjligheten att få hjälp på boenden under 2017.

VD, Aberia Sverige AB

Vill du vara med och verka och driva Aberia Sverige framåt? Vill du få möjlighet att lyfta Aberia Sverige, ta ansvar och erbjuda det bästa möjliga inom vård och omsorgstjänster för barn och ungdomar med psykosociala problem?

I rollen som COO i Aberia Healthcare och VD för det Svenska bolaget Aberia Sverige driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med engagerade och välutbildade medarbetare mot en tydlig vision; Att växa Aberia Sverige och erbjuda fler ungdomar hjälp.

Som VD ansvarar du för företagets utveckling och daglig drift och administration. Du samordnar, leder och utvecklar affären och driver företaget framåt mot uppsatta mål och visioner. Du ansvarar för budget, har intäkt och resultatansvar och rapporterar till koncernledningen i Aberia Healthcare AS.

Du har en god kontakt med Aberias Sveriges uppdragsgivare och främjar nya samarbeten och ett innovativt klimat. Du arbetar strategiskt med riktlinjer och bidrar till nyetablering och förvärv enligt plan samt håller dig uppdaterad och ligger steget före i marknadsmässiga-och politiska frågor. Allt detta för att skapa en organisation där medarbetare och verksamheten utvecklas i takt med omvärldens förändringar.

Huvudsakliga ansvarsområden:

• Driva Aberia Sverige framåt.

• Integrera Aberias Sveriges verksamheter och få Aberia Sverige att växa i takt med uppsatta omsättningsmål.

• Intäkts- och resultatansvar.

• Direkt personalansvar för 4-5 personer i ledningsgruppen samt leda resterande personal i den svenska organisationen.

Relevant erfarenhet

• Relevant högskoleutbildning.

• 7-10 års erfarenhet i ledande position.

• Erfarenhet av entreprenöriella organisationer.

• Erfarenhet av att ha arbetat mot offentlig verksamhet.

• Stark förståelse för anbudsförförfarande, offentliga upphandlingar och långa kontraktstider.

• Erfarenhet av personalledning och personaladministrativa frågor så som sjukskrivning, personalkostnader personalutveckling etc.

• Meriterande med erfarenhet från vård eller hälsobranschen.

• Meriterande med erfarenhet från politik/ offentlig verksamhet rörande vård och hälsofrågor.

PERSONLIGA EGENSKAPER

• Goda ledaregenskaper

• Affärsmässig

• Starkt driv och vill ligga i framkant

• Relationsbyggande och förtroendeingivande

• Empatisk

• Prestigelös

Som VD för Aberia Sverige kommer du att få vara en del av en spännande resa där du får bygga en verksamhet som gör stor nytta för den enskilda individen och för samhället.

För mer information om rollen vänligen kontakta Anna Palmdal; anna.palmdal@headagent.se eller Linda Elvelin Österman linda.elvelin.osterman@headagent.se