Adaptit

Senior Managementkonsult – CDO Bank och Försäkring

Vill du vara med på konsultbolaget Adaptits resa mot mer affärsnära och strategiska tjänster kopplade till it- och verksamhetsutveckling? Vill du vara med och utveckla framtidens tjänster inom digital transformation?

Med fokus på att stärka sina kunders förmågor och driva den digitala samhällsutvecklingen befinner sig Adaptit i en stark tillväxtfas. Bolaget bildades 2005 och består nu av ett 20-tal av marknadens främsta talanger. Företagsutvecklingen har accelererats med en gemensam affärsinriktning mot digitala transformationsarbeten. 2015 utsåg ”Great Place to Work” Adaptit till en av Sveriges tio bästa arbetsplatser. Siktet är inställt på att bli ännu bättre.

Vi söker dig som vill till ett entreprenöriellt och innovativt sammanhang där du tillför erfarenhet av it- och verksamhetsutveckling inom digital transformation av bank- och försäkringsverksamheter. I konsultrollen ansvarar du för att sälja och driva egna projekt inom kundsegmentet bank/försäkring. Kompetensen du tillför ska motsvara en CDO-roll. Utöver det får du ansvar för att bygga upp och driva detta nystartade affärsområde internt på företaget och därigenom skapa ditt affärsteam bestående nya och befintliga medarbetare. Du är även med och driver bolagets sammantagna affärsutveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

I rollen som konsult på Adaptit för du din kunddialog på ledningsnivå och därigenom blir du delaktig i kundens strategiarbete tätt kopplat till digitala transformationer. Uppdragen omfattar allt från att utforma verksamhetsstrategier och handlingsplaner till operativa genomföranden av olika delprojekt i syfte att nå de övergripande målen.

Projekten kan vara CRM- eller BI-relaterade och kan handla om att förbättra kundens kundkännedom i syfte att öka graden av automatiserade och personliga erbjudanden. Andra projekt kan handla om att digitalisera kundens interna processer vilket ofta medför systemutveckling och behov av att modernisera och strukturera befintlig it-infrastruktur. Större initiativ skär ofta på tvären igenom kundens organisation och omfattar då hela kedjan från externt kunderbjudande till interna stödprocesser. Det gör det viktigt att förstå digitala affärsstrategier och kunna översätta dem i sammanhängande målarkitekturer, från affärsnivå till teknisk infrastruktur.

Krav på erfarenhet/specifik kompetens:

• Erfarenhet av att ha arbetat i flera större verksamhetsutvecklade projekt kopplade till digitalisering (gärna projekt kopplade till CRM, BI och/eller intern digitalisering) inom bank/försäkring

• Konsultbakgrund är meriterande men inte ett krav

• Informellt/formellt personalansvar

• Budgetansvar/intäktsansvar

Personliga egenskaper:

• Förändringsdriven och utvecklingsorienterad

• Affärsorienterad

• Ledaregenskaper

• Strategisk och innovativ

• Analytisk och strukturerad

För mer information kontakta Sara Heimer; sara.heimer@headagent.se 0761681711 eller Viktor Lundeberg; viktor.lundeberg@headagent.se 0733091978