SAS

Commercial Concept Manager

SAS’ vision is to make life easier for Scandinavia’s frequent travelers. With SAS, you are part of a community experiencing easy, joyful and reliable services, delivered the Scandinavian way. SAS is Scandinavia’s largest airline with approximately 800 departures per day to our 125 destinations. In 2014, approximately 28 million passengers travelled with SAS.

Commercial Concept Manager

Customer Journey & Loyalty ansvarar för att utforma en konsekvent kundupplevelse i hela resekedjan och att hitta nya intäktsströmmar. Enheten består av fem avdelningar; Digital experience, Loyalty, Onground Products & Services, Onboard samt Concepts & Ancillary.

SAS Concepts & Ancillary ansvarar för utveckling och optimering av SAS biljettkoncept (t.ex. SAS Credits, Travel Pass, Sport och Grupp) samt SAS portfölj av tilläggstjänster Ancillary Services (t.ex. upgrades, tillgång till lounge, extra bagage och förreservation av sittplats) i nära samarbete med andra avdelningar. Enheten arbetar aktivt med paketering och konceptualisering av produkter och tjänster för att öka kundnöjdhet och SAS intäkter.

Till SAS söker vi nu en Commercial Concept Manager.

Du har en central roll och får tillsammans med drivna kollegor arbeta med produkter som används dagligen av SAS resenärer. Som produktägare är du produktens röst och en brygga mellan SAS kunder, tekniken och affären. Du tycker om rollen som spindeln i nätet och jobbar nära ansvariga från olika delar av verksamheten för att ta SAS koncept och produkter till nästa nivå. Du måste vara djupt intresserad av försäljning och engagerad av att ständigt optimera intäkter samt kundnytta.

Du måste ha ett starkt intresse och erfarenhet av att generera intäkter och optimering av kundupplevelsen och att ta ansvar för alla aspekter för att leverera ett väl fungerande koncept. Positionen kommer att rapportera till Head of Concepts & Ancillary.

Huvuduppgifter:

• Kommersiell produktägare för en given portfölj av SAS befintliga samt framtida biljettkoncept och tilläggstjänster

• Budgetering, planering, prognoser, säkerställa produktion och marknadsföring av koncept och produkter samt maximera intäkter och säkerställa att SAS når koncept och produkters säljmål och övriga KPIer

• Analysera marknadsförhållanden och definiera egenskaper och funktioner hos koncept och produkter samt initiera förändringar för att ytterligare optimera intäkter och kundnöjdhet

• Du är den inom SAS som besitter detaljerad sakkunskap inklusive regler, funktioner, kvalitet, kostnad, lönsamhet, volym, kundtillfredsställelse, etc. inom (given) produktportfölj

• Proaktivt identifiera förbättringar av säljprocesser och produktegenskaper samt kravställare till IT, Digital, produktutveckling för att initiera vidareutveckling av produkt och koncept

• Intern och extern information om nyheter och förändringar samt viss utbildning till interna partners

• Delta i relevanta projekt och fora som är anslutna till koncept och produkter

• Projektledare taktisk utveckling

Utbildning

• Universitetsexamen

Erfarenhet:

• 5-10 års samlad arbetslivserfarenhet.

• Minst 5 års års erfarenhet med motsvarande arbetsuppgifter inom komplexa- och/eller matrisorganisationer

• Produkt – och tjänsteutveckling med fokus på B2C-försäljning, gärna från ett digitalt moget sammanhang

• Vana att arbeta mot tydliga mål och nyckeltal med kommersiellt fokus

• Tidigare erfarenhet från att äga budget och jobba mot tydliga KPI:er

• Lång erfarenhet från sälj- och gapanalys, samt marknadsanalys med fokus på kundbehov/beteende/trend

• Erfarenhet av upphandling och förhandlingar med externa partners

Nyckelkompetenser

• Resultatinriktad och med mycket goda analytiska kunskaper och förmåga att omsätta analys till praktik för att optimera försäljningsresultat

• Strukturerad och med utmärkt förmåga att leda tvärfunktionella arbetsgrupper på ett effektivt och produktivt sätt. Rollen kräver god samarbetsförmåga med både externa och interna parter.

• Du behöver kunna bygga förtroende och relationer snabbt, ha en god förmåga att få igenom förslag, se gemensamma möjligheter och kunna skapa förutsättningar för en lönsam och kundfokuserad utveckling.

• Förmåga att jonglera strategiskt tänkande med operativ utförande och ständiga söka förbättringar

• Lyhörd för kundens behov och hur SAS kan erbjuda en fantastisk upplevelse

• God kunskap om digitala miljöer och teknik

• Hög personlig drivkraft och förmåga att ta egna initiativ och fokusera på genomförande

• Utmärkta kunskaper i analys i Excel samt presentation av resultat och beslutsunderlag i Power Point

Personlig profil

• Innovativ och nyfiken med ett driv att förändra och förbättra

• Positiv och glad som får energi av att anta nya utmaningar

• Solid lagspelare med förmåga att motivera och samverka med olika avdelningar

• Hög grad av social kompetens, hög integritet och mod

• Drivs av en prestationsbaserad lön

• Klarar av att prestera under press

• Proaktiv, kreativ och flexibel

För mer information gällande tjänsten, vänligen kontakta ansvarig konsult Alexander Wik, alexander.wik@headagent.se, 073-344 58 55