Salmon Brands

Sales Manager

Salmon Brands AS är en del av Bremnes Fryseri Group – ett av Norges ledande laxföretag. Salmon Brands AS ligger bakom succéprodukten SALMA, Norges första starka varumärke inom färsk fisk. Med SALMA har företaget revolutionerat sättet på vilket norrmän konsumerar färsk fisk och har därmed skapat en helt ny kategori på den norska dagligvarumarknaden.

Företaget har en filial i Sverige och SALMA är på god väg att etablera sig som ett starkt varumärke bland svenska konsumenter.

SALES MANAGER – SALMON BRANDS AS, SALMA LAX SVERIGE

Salmon Brands AS söker nu en Sales Manager med syfte att leda och utveckla den svenska verksamheten.

Rollen som Sales Manager innebär att man ansvarar för den svenska filialen till Salmon Brands AS, med säte i Stockholm. Du kommer att vara daglig ledare för den svenska säljkåren (tre personer), samt för en marknadskoordinator. Rollen innebär både operativt och strategiskt säljansvar, vilket betyder att du både kommer ha eget kundansvar (butiker och kedjekunder) samt ansvara för långsiktiga planer, produktaktivering, prissättning, etc.

Salmon Brands har för avsikt att växa i Sverige och i rollen ingår även att ansvara för centrala förhandlingar med kedjekunder inom dagligvaruhandeln.

Denna roll innebär en spännande möjlighet att spela en central roll i företagets tillväxtresa och att etablera SALMA som ett ledande varumärke inom svensk dagligvaruhandel.

Som Sales Manager Sverige är man medlem av den nordiska säljledningen som har sitt huvudsäte i Oslo. Man förväntas agera och leda självständigt och ha god kännedom och tidigare erfarenhet från försäljning inom dagligvaru-handeln (färskvaror).

ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER

• Fullt resultatansvar för den svenska verksamheten

• Leda och utveckla organisationen (sälj/marknad), ansvara för rekrytering och utveckling av medarbetare

• Strategiskt och operativt säljansvar samt övergripande ansvar för kundrelationer

• Ansvara för utveckling och implementering av lokala marknadsförings-initiativ och aktivitetsplaner for Salmon Brands i Sverige – i nära samarbete med Salmon Brands huvudkontor.

• Ansvara och aktivt delta på mässor och events

• Ansvara för kundförhandlingar, lanseringar, sortiment och prissättning

• Ytterst ansvarig för att för att företaget följer lagar och gängse regelverk

• Ansvara för försäljning och distribution, inklusive säljrapportering, forecasting och budgetering.

• Ansvara för logistik och leveranssäkerhet

FORMELLA KRAV

• Akademisk/Eftergymnasial utbildning

• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom ledande leverantörer till dagligvaruhandeln, alternativt inom ledande dagligvaruhandelsföretag, som KAM/kundansvarig eller försäljningschef

• Dokumenterat resultatansvar, med erfarenhet av budgetering och rapportering

• Erfarenhet av förhandlingar och Key Account Management

• Språkkunskaper: flytande i svenska eller norska. Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)

PERSONLIGA EGENSKAPER

• Entreprenöriell, affärsfokuserad och resultatdriven

• Förmåga att leda; inspirera och entusiasmera

• Initiativrik, handlingskraftig och prestigelös

• Självständig och beslutsför

• Strukturerad och analytisk

ÖVRIGT

• Tjänsten innefattar resande inom Sverige, samt resor till huvudkontoret i Oslo

• Tjänsten är placerad i Stockholm

För mer information, vänligen kontakta ansvarig researcher Camilla Asmussen, camilla.asmussen@headagent.se, (+46 707 90 87 41), Malcolm Leijonhielm malcolm.leijonhielm@headagent.se, (+46 763 37 98 39) eller ansvarig konsult Karin Geber, karin.geber@headagent.se.