Com Hem AB

Produktchef – Com Hem Play

Com Hem tillhandahåller tv, telefonitjänster och höghastighetsbredband till svenska hem och företag. Vi är en av Sveriges ledande leverantörer med närmare 1,9 miljoner anslutna hushåll, vilket gör att vårt tjänsteutbud når 40 procent av alla hushåll. Com Hem har cirka 1 200 anställda och vårt huvudkontor ligger i Stockholm. Com Hem Holding AB är moderbolag i koncernen och verksamheten bedrivs genom våra dotterbolag Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Com Hems aktier är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2014. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se

Medias rapportering av TV-industrin förmedlar både bilden av total panik och en bransch i snabb tillväxt. Produktioner har aldrig varit större, serier mer intressanta och sporthändelser lika välbevakade. Vi har heller aldrig spenderat mer tid och pengar på video än vad vi gör idag.

Trots detta pratas det om att operatörerna har en svår väg framåt.

Com Hem står redan stabilt på en fantastisk infrastruktur som levererar Sveriges största TV-utbud och Sveriges snabbaste bredband till våra kunder. Com Hem Play är verktyget som ska se till att våra kunder få en ännu bättre upplevelse, upptäcker ännu mer innehåll och se till att vi internt på Com Hem liksom våra kunder kan blicka framåt och blott se möjligheter.

Produktchef – Com Hem Play

Arbetsuppgifter:

I rollen som Produktchef för Com Hem Play är du den person i Sverige som mest av alla kan påverka om vi operatörer ska oroas eller glädjas. Ditt jobb är att driva TV-visionen för Com Hem play genom hela företaget och företräda den både internt och externt. Detta gör du genom detta genom att skapa, underhålla, genomdriva och utveckla en roadmap för Com Hem play kring vilka funktioner, apparat-stöd mm som ska ingå i produkten.

Du är gränssnittet mellan marknad, kommersiellt, sälj och teknik, drift, utveckling och kundservice. Gör du ditt jobb bra får du alla dessa att gå i samma takt och tempo.

Rollen ställer stora krav på att kunna hantera komplexitet och förstå hur olika delar påverkar varandra. Alltifrån att greppa hur det agila utvecklingsarbetet möter deadlinekrav från marknad till att förstå kundupplevelsen och NPS-påverkan av olika val och inriktningar. Du får helt enkelt ta ansvar för att kunden totalt sätt får bästa möjliga upplevelse.

Erfarenhet:

• Erfarenhet av affärsutveckling och att driva något stort framåt, gärna inom en liknande bransch

• Tidigare erfarenhet av att leda produktutveckling på web och i mobila kanaler

• Kommersiell och teknisk förståelse

• 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet

Personlighet:

• Prestigelös

• Rakt på sak och inte rädd för att säga vad du tycker

• Intresserad av den digitala förflyttningen i stort

• Kan förstå och göra dig förstådd i ett stort antal olika forum och situationer, allt ifrån företagsledningen, bland kunderviceagenter, teknikorganisationen, sälj, marknad och inte minst hos kunderna.

Com Hem har fortfarande hjärtat närmast TV och det innebär att alla kommer att ha intresse, åsikter, tankar och funderingar kring det du gör och dina idéer. Att på ett ödmjukt men tydligt sätt informera, inspirera och driva det valda spåret kommer vara din vardag. Detta betyder också att hela Com Hem backar dig med båda hjärta och muskler.

Dryga halvmiljonen Com Hem TV-kunder väntar på att få ta del av dina idéer och din passion för hur TV ska fungera, nu och i en extremt spännande framtid.

Nu kör vi!

För rätt person är det här en fantastisk utmaning och möjlighet att komma in i ett sammanhang som vilar på stabil grund, men som har påbörjat en spännande resa med stor förändringsbenägenhet inom flera områden.

För mer information kontakta Charlotte Mårdh; charlotte.mårdh@headagent.se 0730 20 93 00 eller Sophia Brown; sophia.brown@headagent.se 076-000 11 50