Konfidentiell

Country Manager

 

FÖR KUNDS RÄKNING – COUNTRY MANAGER

För en av våra kunder söker vi nu en Country Manager. Bolaget bedriver nordisk verksamhet med huvudkontor i annat land än Sverige och den svenska verksamheten drivs som ett fristående dotterbolag.

Som Country Manager är uppdraget att leda och utveckla den svenska verksamheten samt driva företagets framtida tillväxtstrategi. Man förväntas agera och leda verksamheten självständigt samt ha god kännedom om och erfarenhet från försäljning av premiumvarumärken/-produkter till detalj/fackhandeln, som är den verksamhet bolaget driver. Som Country Manager Sverige är man medlem av den nordiska ledningen.

HUVUDANSVAR

Som Country Manager har man fullt resultatansvar för den svenska verksamheten och är daglig ledare för fem medarbetare. I rollen är ansvaret att:

• Ansvara för försäljnings- och intäktsbudget

• Utveckla och förhandla strategiska affärssamarbeten och partnerskap

• Utveckla, kommunicera och implementera försäljnings- och kanalstrategier

• Sätta och ansvara för strategiska KPI’s och målsättningar för teamet

• Ta fram och sammanställa försäljningsprognoser

• Bidra till affärsutveckling av verksamheten

• Leda, coacha, inspirera och entusiasmera det svenska teamet

• Ingå i den nordiska ledningsgruppen och bidra aktivt i dess arbete

RELEVANT ERFARENHET

Positionen kräver en mycket affärsdriven individ med dokumenterad erfarenhet av att bygga varumärken/affärer. Man skall ha en stark förmåga av att bygga nätverk och vårda kundrelationer.

• Relevant akademisk examen, företrädesvis i Business Administration

• Cirka 10 års erfarenhet från kommersiellt arbete inom/gentemot detalj/fackhandeln

• Erfarenhet av framgångsrikt ledarskap

• Erfarenhet av arbete med internationella varumärken (multibrand), företrädesvis inom premiumsegmentet

• Erfarenhet från tillväxtbolag är meriterande

KOMPETENSER

• Stark social kompetens, god kommunikatör och presentatör

• Tydlig kommersiell drivkraft, resultatorienterad

• Förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete

• Erfarenhet från eller intresse för premium-konsumentprodukter

• Stark förmåga att bygga och bibehålla hållbara strategiska kundrelationer

PERSONLIGHET

• Naturlig ledare och inspiratör

• Affärsfokuserad och resultatdriven

• Målinriktad, självständig och beslutsför

• Samarbetsorienterad både internt och externt

• Lagspelare med entreprenörsanda, prestigelös

ÖVRIGT

• Tjänsten innefattar visst resande inom Sverige, samt resor till huvudkontoret i annat nordiskt land

För mer information, vänligen kontakta ansvariga konsulter Malcolm Leijonhielm; malcolm.leijonhielm@headagent.se (+46 763 37 98 39), eller Karin Geber; karin.geber@headagent.se.