Reforce International

Client Partner

Reforce är ett av världens första RaaS-företag (Results as a Service). Google var ett av de första företagen inom SaaS (Software as a Service) med en ny typ av tjänste- och funktionsavtal. RaaS innebär, förutom leverans av funktioner, även att avtalet innehåller kundens beteendeförändring, ökad omsättning och vinst. Reforce garanterar minst +30% förbättring inom de områden de kontrakteras. Reforce startades 2004 i Boston och Stockholm. Genom att arbeta likartat, utvecklades metod, tjänster, verktyg och produkt tillsammans med VD:ar, chefer och anställda. Sedan 2012 har företaget investerat över 52 MSEK i produkten ReExecute, som lanserades i januari 2015. Andelen RaaS-avtal har kraftigt ökat från noll och står 2016 för över 90% av företagets omsättning.

UPPDRAGSBESKRIVNING OCH ARBETSUPPGIFTER

Reforce söker dig som exempelvis sitter som VD, Affärsutvecklingschef eller Sales Director idag men som gärna vill kunna fokusera mer på de riktigt stora affärerna än personal och administration. En modern och proaktiv affärsman/kvinna som vill stänga avtal med de högsta beslutsfattarna och på den högsta strategiska nivån, det vill säga på lednings- och styrelsenivå på Sveriges största bolag och inom kort även stora internationella aktörer. Reforce är ett företag som tror på att utmana det traditionella och som brinner för att hjälpa företag att realisera sin fulla affärspotential. Detta görs med hjälp av en paketerad försäljningsmetod om hur bolag bäst kan göra en accelererad tillväxtresa med produkten ReExecute i centrum.

Du kommer att ha huvudansvaret för några av Reforce största kunder och förväntas göra de största affärerna. Du jobbar med att upprätthålla och initiera goda och långsiktiga kundrelationer på en hög strategisk nivå.

Rollen innebär således både förvaltning/merförsäljning på befintliga kunder samt bearbetning av nya. I rollen arbetar du väldigt självständigt och förväntas driva projekt för stora organisationer med höga tillväxtmål. Du har således en mycket god förståelse för politiken och vad som styr besluten på högsta nivå. 

VI SÖKER

Dig som har tydligt bevisat track-record av att ro i land de riktigt stora affärerna, gärna inom produkt/lösning eller outsourcing, helst på VD/styrelse/ägarnivå och som vill jobba på ett företag med extremt stora ambitioner och snabb tillväxt. Du är en entreprenörsdriven vinnarskalle som har en stark vilja och driv att vara framgångsrik. Du gillar utmaningar, har ett starkt engagemang och är ödmjuk samtidigt som du har ett mycket gott självförtroende. Vi tror också att du motiveras av möjligheten till betydande delägarskap samt att du gärna har internationella ambitioner.

REFORCE ERBJUDER

Professionell utveckling som affärsman/kvinna med en konkurrenskraftig ersättning samt internationella möjligheter. Om du har driv och uppfyller kraven har Reforce inget tak när det gäller kunskap, ersättning, vinstdelning och delägarskap. Reforce har en platt organisationsstruktur med korta beslutsvägar och nära till företagsledningen. Deras starka företagskultur präglas av entreprenörskap, ledande inom en högt värderad trend, gemensamma värderingar, kollegialitet och krav på individuellt ansvar.

För att veta mer om tjänsten vänligen kontakta Alexander Westlund alexander.westlund@headagent.se (072-301 01 94) eller Alexander Wik alexander.wik@headagent.se (073-344 58 55)