Com Hem AB

Operational Product Manager (OPM)

Com Hem provides television, telephone services and high-speed broadband services for Swedish homes and businesses. We are one of Sweden's leading suppliers with nearly 1.9 million connected households, which means that our service offer reaches 40 percent of all households. Com Hem has approximately 1,200 employees and our head office is located in Stockholm. Com Hem Holding AB is a parent company in the Group and operations are conducted through our subsidiaries Com Hem AB, Boxer, Phonera Företag AB and iTUX Communication AB. Com Hems shares are listed on Nasdaq Stockholm since June 2014. For more information, www.comhemgroup.se
 
 

Som OPM ansvar du för att designa och driva strategier som tar kundupplevelsen till en nivå som överträffar kundernas förväntan och stödjer Com Hems position som marknadsledande operatör med Sveriges nöjdaste kunder. Du hanterar produkt- och processmässiga frågor genom hela kundlivscykeln i ett operativt perspektiv och tjänar som kundens advokat i alla sammanhang som medför förändringar inom befintliga tjänster eller lanseringar av nya produkter. I rollen ingår även att identifiera förbättringsområden inom Com Hems produkter utifrån inhämtad input från bland annat kundundersökningar, Kundservice, övriga säljkanaler och genom direkt kontakt med kunder i fokusgrupper. Du arbetar i nära dialog med andra avdelningar inom hela företaget som på olika sätt påverkar den slutgiltiga kundupplevelsen. 

ANSVARSOMRÅDEN:

 • Hanterar operativa produktfrågor i ett processutvecklings- och tillämpningsperspektiv genom hela produktlivscykeln
 • Identifierar förbättringsområden och driva aktiviteter samt produktförbättringar som stärker kundnöjdheten
 • Utgör specialist för produkter som vid var tid utgör fokus inom rollen
 • Verkar för en ökad kunskap hos kunderna vad gäller funktioner och nytta med Com Hems tjänster i syfte att stimulera ökat användande 
 • Säkerställer att korrekt och uppdaterad information om produkten alltid finns tillgänglig internt och externt 
 • Förvaltar, utvecklar och dokumenterar processen
 • Deltar vid behov i projekt som syftar till produktutveckling och driftsättning samt övertagande av förvaltning av nya och befintliga produkter
 • Samverkar med Produktteam, Kundservice, Marknad och Affärsutveckling samt andra avdelningar som är centrala för den slutgiltiga kundupplevelsen

DIN PROFIL:

 • Minst 3 års erfarehet från arbete hos telekomperatör eller motsvarande 
 • Utvecklat sinne för detaljer, men samtidigt god förmåga att sätta dessa i ett större perspektiv som inbegriper både affär och kundnytta
 • Förmåga att prioritera initiativ och aktiviteter i förhållande till övergripande planer och målsättningar 
 • Hög förståelse för hur processer stödjer verksamheten och hur de påverkar kundupplevelsen i ett direkt och indirekt perspektiv
 • Kunskap om generella drivkrafter bakom kundnöjdhet 
 • Van IT-användare 
 • Kunskap om Net Promotor Score (NPS) som verktyg för att mäta kundupplevelse

PERSONLIGHET:

 • Du har ett stort kundfokus
 • Du har en väl utvecklad social kompetens och hög samarbetsförmåga och har förmågan att möta opersoner på olika nivå av detaljkunskap och ansvar
 • Du är proaktiv och ansvarstagande
 • Du är en problemlösare med en utpräglad can-do-attityd
 • Stark analytisk förmåga
 • Du är kreativ och lösningsorienterad med känsla både för struktur och nytänkande