Landshypotek Bank AB

Produktchef Företagsmarknad till Landshypotek Bank

Landshypotek Bank är en annorlunda bank med en stor uppgift där medarbetarna är avgörande för vår framgång. Landshypotek Bank utgörs av drygt 170 engagerade medarbetare och finns över hela landet. Tillsammans med kunderna bidrar banken till ett rikare liv i hela landet.
Som anställd hos oss kommer du att involveras i en rad olika projekt och verkligen vara delaktig i hur vi driver vår bank. Skillnaden mellan vår bank och andra är att här kommer du märka och se effekterna av hur du bidrar till att vi når våra mål. Med vår storlek har vi möjlighet att vara snabbfotade och ligga i framkant på marknaden vad gäller digitala lösningar och system.
Sedan 1836 har vi finansierat satsningar för företagande på landsbygden. Idag erbjuder vi också bolån till husägare utanför storstäderna samt sparande för alla vars hjärtan klappar för en levande landsbygd. Banken är i snabb utveckling och tillväxt med fler kunder.

Beskrivning

I rollen som Produktchef Företag är du ansvarig att analysera, utforma och genomföra strategier kring vidareutveckling av Landshypotek Banks produkter riktade mot företagsmarknaden.

Befattningens ansvar omfattar att i samverkan med andra enheter, ta fram underlag till beslut om förändrade produkter och processer kring tjänster riktade mot företagsmarknaden och utforma relevant dokumentation. Detta innebär även att ta fram produkternas ramverk, produktkalkyler samt dokumentera riktlinjer och instruktioner kring bankens produkter.

Ansvaret omfattar även att driva genomförandet av nya produkter från idé till implementation i verksamheten samt vidareutveckla produkterna i förvaltning tillsammans med andra inom banken. Målet är att säkerställa att Landshypotek Banks produkter utvecklas i takt med tiden, marknaden och kundernas behov och därmed bidrar till att vi skapar goda, långsiktiga och lönsamma relationer med våra kunder.

Produktchefen ansvar för att:

 • Ansvara för att driva och utveckla Landshypotek Banks produkter riktande mot företagsmarknaden
 • Ansvarig för produktutveckling, utforma strategier och konkreta planer där process och produktfrågor, system och marknadsfrågor hanteras med ett holistiskt perspektiv

 • Utarbeta intern och extern produktinformation samt hålla produktutbildningar
 • Konkurrent-och omvärldsbevakning
 • Utarbeta marknadskoncept och produktmaterial, samt information om produkterna i de digitala kanalerna
 • Prissättning och uppföljning av produkternas lönsamhet

 • Anpassa produkterna utifrån nya och förändrade regelverk
 • Genomföra utbildning av produkter och koncept
 • I förkommande fall ta ett projektledningsansvar för samordning och implementering av produkter och koncept
 • Supportera affären och kundservice i frågeställningar och förbättringsförslag kring produkterna och dess funktionalitet 

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen bör du ha:

 • Högskoleexamen eller annan relevant utbildning inom ekonomi och marknadsföring

 • Dokumenterad erfarenhet av process- och produktutveckling inom bank eller finans

 • Kunskap om bankrelaterade affärssystem och förståelse för digitala kanaler

 • Kännedom om aktuella regelverk som påverkar bank och finans

 • Försäljningskompetens/erfarenhet från digital försäljning

Vi ser det som meriterande med:

Bakgrund från eller förståelse för jord- och skogsbruk

Som person är du:

 • Kundorienterad

 • Drivande med god analytisk förmåga
 • Handlingskraftig

 • Noggrann och strukturerad

 • Resultatorienterad och affärsmässig

 • Långsiktigt och holistiskt tänkande
 • En bra lagspelare

Villkor

Vi erbjuder dig ett utmanande arbete med stort kundfokus, utvecklande arbetsuppgifter och utrymme för egna initiativ. Vi erbjuder dig även en arbetsplats med många engagerade och kunniga medarbetare runt om i landet.

Tjänsten är underställd Affärsutvecklingschef med placering på huvudkontoret i Stockholm.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Vi tar kreditupplysning och begär utdrag ur belastningsregistret på samtliga slutkandidater.

Vårt koncernspråk är svenska.


För ytterligare information är du välkommen att kontakta;
Josefin Johansson: josefin.johansson@headagent.se eller 
Jesper Svärding; jesper.svarding@headagent.se