St1

Chef Convenience Retail

Vill du jobba i ett företag som både vill och kan göra skillnad?
St1 är ett modernt energibolag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2 medveten energi. Miljöfrågan är ständigt prioriterad hos oss och målet är att utveckla och erbjuda förnybara bränslen som har mindre miljöpåverkan. St1 driver närmare 500 Shell- och St1 stationer runt om i Sverige. St1 stationerna är automatstationer och Shellstationerna är bemannade. Våra Shellstationer är placerade på strategiskt belägna platser med hög trafikgenomströmning.
Besök gärna vår hemsida www. St1.se för mer information.

Nu söker vi en Chef för Convenience Retail som tillsammans med sina medarbetare skall driva ett nytt butikskoncept för de bemannade stationerna. Det blir ett nytt verksamhetsområde inom St1. Som ansvarig för CR-verksamheten och som en viktig del av vår stationsverksamhet kommer du att bli delaktig i St1s spännande utveckling och resa in i framtiden. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Utveckla och leda St1s CR-verksamhet i Sverige. Du har ansvar för att upprätta planer för CR-verksamheten, se till att de sjösätts i nära samverkan med och andra avdelningar inom bolaget och sedan följa upp resultatet av aktiviteter och satsningar.  
 • Ansvarig för inköp av CR-produkter och tjänster samt övergripande för förhandlingar med leverantörer. Du har också ett övergripande ansvar för St1s produkt- och prisstrategi för CR-verksamheten.
 • Du ansvarar för den fältorganisation som arbetar direkt med butiker och franchisetagare med syfte att säkerställa efterlevnad och utveckling av koncept och varuutbud, samt för att maximera resultat och försäljningen genom effektiva marknadsaktiviteter. Kampanjer och reklam genomförs med stöd av St1s Marknadsavdelning.
 • Du kommer att vara del av Stationsverksamhetens ledning, som formell och informell senior ledare ställs krav på att vara en förebild och företräda företagskulturen.
 • Bolaget, branschen, och verksamheten utvecklas och förändras kontinuerligt varför ett viktigt ansvar är att kunna utöva förändringsledarskap i den egna verksamheten och för bolaget i sin helhet.     

Din Profil

 • Akademisk examen
 • Minst 7 års arbetserfarenhet av Convenience Retail (alt DVH/detaljhandel) och försäljning
 • Erfarenhet av analys och affärsutveckling
 • Erfarenhet av förhandling och inköp
 • Erfarenhet av personalledning
 • Erfarenhet av förändringsledning (change management)

 

För att lyckas i rollen som chef CR är du en positiv, engagerande person, med drivkraft att förbättra för kunden och leverera resultat till verksamheten.

Du måste besitta mycket god samarbets-, och kommunikationsförmåga. Vidare är analys-, och organisationsförmåga egenskaper vi värderar.

Du är mål- och resultatinriktad och har dokumenterat goda resultat från liknande butiksverksamhet med ansvar för marknadsföring och försäljning av detaljhandelsprodukter och tjänster.

Om du gillar att arbeta i en miljö där du får utmana gamla sanningar och hitta nya annorlunda tillvägagångssätt tror vi att du kommer att trivas hos oss.

 

För mer information kontakta Jonas Berglin; jonas.berglin@headagent.se eller Malcolm Leijonhielm; malcolm.leijonhielm@headagent.se