Dustin Sverige AB

Product Information Manager

Do you want to be part of the growth journey at Dustin, characterized by an dynamic and performance-driven culture? Do you have a delegating leadership where responsibility, proactivity and structure are keywords?
 
Dustin is a leading reseller of IT products and services in the Nordic countries. Dustin offers a comprehensive product and service range, primarily through its online platform, to businesses, public organizations and consumers. Dustin enables companies and the public sector to find the best products and solutions for their IT needs. We solve IT problems for companies and make IT accessible.
 
Today we offer around 250,000 products at competitive prices and with quick delivery and efficient distribution throughout Scandinavia. Besides this we have filled out our hardware offering with associated services and solutions. We work as a one-stop-shop and offer our customers a complete solution which means they can focus on their core business. Our colleagues are passionate about using their knowledge to help the customer find the right IT solutions. We grow by developing with our customers, moving into new markets, and by broadening our offering with associated services and solutions. With support from the various competencies in the group, we reach new customers and offer existing customers new solutions.
For the financial year 2017/2018 Dustin reported revenue of SEK 9.3 billion. Dustin was founded in 1984 and has its headquarters in Nacka, Sweden. Dustin has operations in Sweden, Denmark, Finland and Norway, and employs more than 1000 people.

Som chef över produktinformation har du en stor och viktig roll för kundnöjdhet och försäljning då ditt team säkrar basen i Dustins erbjudande. Det är ett uttalat strategiskt mål att göra produktinformationen än mer relevant för kunden kommande år. För att nå det behöver vi också öka effektiviteten i artikelhantering genom bland annat segmentering av produkter, automatisering av upplägg etc. Fokus är att säkerställa produktinformation och upplägg här och nu, men också att sätta strukturer för att möta de krav som Dustins tillväxt och kundernas ständigt ökande förväntningar skapar. 

Du ansvarar för två grupperingar av anställda. En grupp, bestående av runt 10 stycken Produktspecialister stödjer produktcheferna gällande administrativa uppgifter som att till rätt kvalitetsnivå lägga upp nya artiklar, administrera produktdata, produkt- och prisinformation samt texter och hantering av bilder, upplägg av kundspecifika artiklar. Den andra gruppen bestående av cirka 2 anställda  kommer att fokusera på systemstödet (PIM), produktansvarsfrågor, utvecklingsprojekt etc. Samtliga anställda har djup kunskap om produkterna och det finns specialister på system etc.

Teamet kring produktinformation arbetar inom området Product & Marketing, där även kategori, produktchefer och strategiskt inköp ingår. Du kommer också ha nära kontakt med säljfunktionerna, webbutveckling samt IT. 

Ansvarområde:

 • Styra, planera och leda gruppens arbete för att säkerställa att produktinformationen är på rätt nivå givet den insats som krävs
 • Driva framtida utveckla av arbetssätt och systemstöd
 • Säkerställa att vi klarar de volymer / kvalitetsnivå som verksamheten kräver
 • Löpande mäta, följa upp och utveckla arbetssätt och system
 • Medarbetarna i denna grupp har stor kunskap om både produkter och systemet och deras engagemang, delaktighet och utveckling är också viktig.

Kvalifikationer:

 • Minimum 3 års erfarenhet som chef
 • Erfarenhet från en säljorienterad organisation, gärna inom e-handel
 • Intresse och förståelse för vad som är viktig för våra kunder
 • Lätt att samarbeta, bygga relationer och kommunicera så väl i teamet, med andra avdelningar samt utanför Dustin
 • Bidra med ett strategisk och analytiskt tänk – förstå komplexa samband och samtidigt behålla helikopterperspektiv
 • Coachade ledarskap – viktigt att skapa delaktighet i gruppen
 • Vana att jobba med datadrivna beslut
 • Högskoleutbildning
 • Det är meriterande om du har erfarenhet som produktspecialist, produktchef eller liknande 

 

Vid frågor kontakta Caroline Allmér på caroline.allmer@headagent.se eller Linda Ribbing på linda.ribbing@headagent.se