Bonnier AB

Deputy Chief Digital Officer

Bonnier AB är moderbolaget i Nordens största mediekoncern med över 300 varumärken.Vi har vår bas i Sverige, finns i 15 länder och är helägda av familjen Bonnier. Sedan starten för mer än 200 år sedan har Bonnier i nära samarbete mellan författare, journalister, förläggare och entreprenörer skapat ledande berättelser, journalistik och medieföretag. Från rötterna i Albert Bonniers Förlag, via dagstidningar, magasin, affärspress och TV, till digitala informations- och kunskapstjänster. 

Bonnier AB söker en ny Deputy Chief Digital Officer

Vill du vara med och driva den digitala transformationen av Nordens största mediekoncern?

Nu utvecklar vi Bonnier vidare för att bli ett ledande digitalt mediehus. Vi möter nya konkurrenter från alla håll varje dag, våra tidigare intäktsmodeller tappar i snabbare takt än de hinner ersättas med nya. Tekniken förändrar allt i en allt snabbare takt och kundbeteendet förändras blixtsnabbt.

Rollen som Deputy Chief Digital Officer är utmanande

Vi söker dig som är tillräckligt senior för att kunna zooma ut och se helheten och föra konstruktiv dialog på alla nivåer och samtidigt kavla upp ärmarna och producera faktabaserade analyser, skapa pedagogiska presentationer och rapporter. Du är intresserad och fascinerad av vad som händer i omvärlden och kan analysera och sålla stora informationsflöden. Du är inte rädd för siffror, och kan jobba i en snabbrörlig miljö med otydliga mandat.
Du kan med lätthet arbeta på både koncernledningsnivå och hela vägen ut till enskilda bolag och slutkunder.

Ansvaret består i att evangelisera kring digitalisering, driva erfarenhetsutbyte, samarbete och delta i utvecklingen av koncernens strategi

Du rapporterar till och stödjer vår Chief Digital Officer, Anki Ahrnell, i många olika aktiviteter och projekt och ambitionen är att bygga upp kunskap och nätverk för ett framtida mer operativt jobb inom koncernen.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att driva samt delta i:

  1. våra digitala samarbetsforum / nätverk 
  2. specifika projekt tvärs över koncernens alla affärsområden
  3. koncernens program för marknadsföringssamarbeten
  4. den del av koncernens återkommande strategiprocess som fokuserar på digitalisering
  5. omvärldsanalys och missionerande kring teknikutveckling och digitala affärsmöjligheter

Du har en bred bakgrund, förstår digital affärsutveckling och företagsledning

  • Du har förmodligen en bakgrund som verksamhetsutvecklare, digital affärsutvecklare och/eller managementkonsult i minst 7-10 år.
  • Du har en högskoleutbildning inom ekonomi eller teknik, men förmodligen också en konstnärlig ådra.
  • Du har både pondus och är ödmjuk, kan navigera i en komplex organisation.
  • Du är en skicklig kommunikatör, kan argumentera och presentera, producera presentationer, analyser och skriva rapporter.
  • Du behöver inte ha erfarenhet från branschen men känner stor passion och intresse för media

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta: 
Executive Search Consultant Jesper Svärding; jesper.svarding@headagent.se
Researcher Matilda Segelström; matilda.segelstrom@headagent.se