Landshypotek Bank AB

Partneransvarig

Landshypotek Bank är en annorlunda bank med en stor uppgift där medarbetarna är avgörande för vår framgång. Landshypotek Bank utgörs av drygt 170 engagerade medarbetare och finns över hela landet. Tillsammans med kunderna bidrar banken till ett rikare liv i hela landet.
Som anställd hos oss kommer du att involveras i en rad olika projekt och verkligen vara delaktig i hur vi driver vår bank. Skillnaden mellan vår bank och andra är att här kommer du märka och se effekterna av hur du bidrar till att vi når våra mål. Med vår storlek har vi möjlighet att vara snabbfotade och ligga i framkant på marknaden vad gäller digitala lösningar och system.
Sedan 1836 har vi finansierat satsningar för företagande på landsbygden. Idag erbjuder vi också bolån till husägare utanför storstäderna samt sparande för alla vars hjärtan klappar för en levande landsbygd. Banken är i snabb utveckling och tillväxt med fler kunder.

Landshypotek Bank är på en utvecklingsresa med stora förändringar. I en innovativ miljö får du i rollen som partneransvarig möjligheten att arbeta med utveckling och förvaltning av bankens samtliga partnerskap, som komplement till de produkter som banken har i egen regi för olika kundsegment. Då det sker stora förändringar i finansbranschen just nu parallellt med att stora riskkapitalinvesteringar görs krävs god omvärldsförståelse och nytänkande för att lyckas i denna roll. Vi söker också en relationsorienterad person med gott affärsmannaskap.

Om rollen

Rollen innebär att som ansvarig för bankens strategiska partnerskap driva arbetet rörande befintliga och kommande partnerskap för Landshypotek Bank. Syftet med befattningen är att säkerställa vidareutveckling och förvaltning av Landshypotek Banks partnerskap samt utveckla affärsmodeller och arbetssätt.

Arbetet är operativt och innebär att driva, planera och följa upp arbetet med utveckling av partnerskapen. Arbetet innebär även att själv delta i produktutveckling och kravställning av digitala tjänster. Ansvaret för funktionen omfattar också att driva genomförandet av helt nya partnerskap från idé till införande i verksamheten samt utarbeta business case. Framtagande av affärsmodeller och avtal blir en viktig del av jobbet. Arbetet sker i nära samverkan med andra enheter inom banken såsom försäljningsorganisationen, administration, risk-, kredit- och juridikavdelningen för ökad tillväxt och lönsamhet.

Det övergripande målet för Landshypotek Banks partnerskap är att hela erbjudandet utvecklas i takt med tiden, marknaden och kundernas behov och därmed bidrar till att vi skapar goda, långsiktiga och lönsamma relationer med våra kunder.

Ansvarsområden

Ansvara för att driva arbetet rörande befintliga och kommande partnerskap gällande banktjänster och tjänster via fintech-bolag Ansvara för partnerrelationer och uppföljning av avtalen
Initiera, etablera, utveckla eller avveckla befintliga och kommande partnerskap.
Ansvarig för arbetssätten kring partnerskap utifrån ett verksamhets- och affärsperspektiv

Konkurrent- och omvärldsbevakning samt analysera och utforma strategier och konkreta planer kring partnerskap
Operativt arbeta med bankens partnerprodukter och partnerskap för att säkerställa en bra och smidig hantering
Utarbeta styrning ex. business case, prognoser och kalkyler, prissättningsstrategier och uppföljning av partnerskapens lönsamhet eller måluppfyllnad Supportera affären och kundservice i frågeställningar och förbättringsförslag kring partnerskapen och dess funktionalitet

I rollen som Partneransvarig ingår du i affärsutvecklingsavdelningen och rapporterar till chefen för Affärsutveckling.

Erfarenhet och kompetens

 • Akademisk utbildning inom företagsekonomi eller motsvarande
 • Dokumenterad att leda en affär via partnerskap
 • God förståelse och insikter om digitaliseringens effekter och möjligheter, bland annat inom fintech och bank
 • Kunskap om bankrelaterade affärssystem och förståelse för digitala kanaler/system

 • Kännedom om bankjuridik, aktuella regelverk som påverkar bank och finans
 • Det är meriterande om du har bakgrund från eller förståelse för jord- och skogsbruk.

Vi söker dig som är

 • En naturlig relationsbyggare
 • Strukturerad med god samarbetsförmåga
 • Analytisk och har sinne för detaljer
 • Handlingskraftig och kundorienterad
 • Resultatorienterad och affärsmässig