Arriva Sverige AB

Business Intelligence Analyst

Arriva etablerade sig på den svenska marknaden 1999. Idag är vi ca 4.500 anställda. Vi finns från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland. Vårt huvudkontor ligger vid Liljeholmen i Stockholm och vi är en del av Europas största koncern för persontrafik - Deutsche Bahn. Vi är en del av Arrivagruppen – en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafik och etablerad i 14 länder.
Årligen kommer vi att hjälpa 170 miljoner passagerare att nå sina resmål. Vi sätter våra kunder i centrum genom stil, säkerhet och service som medverkar till att ännu fler reser kollektivt. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa!

Om jobbet.

Är du bra på att snabbt sätta dig in i företags behov av rapportering och hantering av information? Vill du arbeta med komplexa affärskrav för information och omsätta dem i robusta tekniska systemlösningar? Klarar du av att ha ett strategiskt perspektiv men samtidigt arbeta med konkreta operativa affärsförbättrande BI-lösningar? I så fall är kanske ett jobb inom Arriva Sveriges BI avdelning någonting för dig. 

Arriva Sveriges Business Intelligence avdelning är en enhet som jobbar nära verksamheten och har många beröringspunkter med business controlling och finans, ambitionen är dock att utöka detta till att i högre omfattning omfatta hela verksamhetens informationsbehov. BI avdelningen i Sverige ingår i den svenska organisationen, men är också del i ett större koncernövergripande BI nätverk med sitt centrum i London. BI avdelningen är belägen på det svenska huvudkontoret på Liljeholmsstranden 5 i Liljeholmen.

Du kommer att ingå i vår BI avdelning och en stor del av ditt jobb kommer att bestå i att medverka till en förståelse för de externa och interna kundernas behov rörande information, analys och rapportering. Du skall sedan arbeta med att omsätta dessa affärsbehov till konkreta systemlösningar samt även arbeta med att säkerställa användandet och användarvänligheten på vår BI plattform.

Arbetsuppgifter.

 •      Förstå, utmana och svara på kundernas behov av rapportering och hantering av information.
 •      Kunna verksamhetens data och datastrukturer väl, om inte bäst, för att kunna leverera professionell sparring till BI avdelningens kunder.
 •      Utveckla datamodeller och BI rapporteringslösningar så att de understödjer verksamhetens behov.
 •      Säkerställa företagets förståelse för de Business Intelligence-verktyg som finns och kommer göras tillgängliga.
 •      Medverka i Arriva Sveriges BI implementeringsprojekt och säkerställa den fortsatta designen och utrullningen av våra BI lösningar som bygger på data från SAP och andra källsystem.
 •      Arbeta ad hoc med att lösa informationsrelaterade problem och utveckling rörande verksamhetsinformation och analys samt administrera BI plattformen med tillhörande processer.

Om dig.

 •    Har relevant utbildningsbakgrund för att omsätta affärskrav rörande ledningsinformation och rapportering till robusta BI-lösningar baserade på moderna BI verktyg. Examen som civilekonom, systemvetare, civilingenjör eller motsvarande är meriterande.
 •      Har erfarenhet av arbete med BI, beslutsstöd och system antingen som sytemutvecklare, informationsdriven business controller eller BI konsult. Är praktiskt och teoretiskt skicklig rörande informationshantering och informationsstrukturer.
 •      Har erfarenhet av arbete med moderna BI verktyg. Meriterande är erfarenhet inom databashantering och datamodellering samt erfarenhet av BI och EPM verktyg som Birst och Axiom som idag används av Arriva eller erfarenhet av liknande som t.ex. Tableau, QuickSight och QlickView.
 •      Har gott handlag i Excel och Excelbaserade modeller. Kunskap i VBA är meriterande.
 •      Kommunicerar obehindrat muntligt och skriftligt på engelska och svenska.
 •      Erfarenhet av transportbranschen är en fördel, men inte ett krav.

 Som person är du strukturerad samt snabb på att sätta dig in i verksamhetens behov och duktig på att kommunicera med alla typer av medarbetare. Du tar ägandeskap, levererar samt tycker om att skapa strukturer ur komplex information.