Unifaun AB

Key Account Manager

Unifaun är den klart ledande leverantören av TA-system i norra Europa. Med över 20 års erfarenhet erbjuder företaget innovativa och högkvalitativa TA-system som förenklar och förbättrar för såväl transportköpare som transportör. Varje dag skickas över 800 000 sändningar av 100 000 olika företag genom deras TA-system och dom utgör på så sätt en central del i europeisk logistik. Unifaun har haft en kontinuerlig tillväxt från starten och fortsätter sin starka utveckling.

I rollen som Key Account Manager ansvarar du för att utveckla försäljningen av våra produkter inom storkundsegmentet genom att arbeta med allt från att identifiera nya leads till att bearbeta befintliga affärsrelationer inom segmentet. Vår kundbas är bred och inrymmer verksamheter inom en mängd olika branscher med den gemensamma nämnaren att de har behov av ett professionellt, kvalitativt och effektivt sätt att hantera sina logistik- och transportlösningar. Utmaningen i rollen handlar i mångt och mycket om att identifiera behov och adressera vilka möjligheter vårt erbjudande skapar. Till din hjälp kommer du bland annat ha Unifauns existerande kundbas, ett starkt erbjudande till marknaden och ett mycket starkt varumärke inom Transport Management. Vår samlade expertis är också något som alltid finns till hands.

För att lyckas i rollen som KAM hos Unifaun har du stor förståelse och förmåga att sätta dig in i kundens affärs- och logistikprocesser. Du är strukturerad, nyfiken, har en intellektuell skärpa samt ett starkt säljdriv. Du tycker om att ha många kontaktytor, att jobba i team och att dela med dig av din kunskap till andra. Du är mycket duktig på att skapa förtroende och trygga kunden genom en hög grad av affärsmannaskap, professionalism och ett starkt personligt engagemang.

Ansvar och uppgifter

  • Ansvar för hela säljprocessen, från prospektering till avslut
  • Ansvara för, eller som del i ett team arbeta kvalitativt med Account Management
  • Identifiera och bearbeta nya potentiella kunder och partners
  • Medverka på events anordnade av Unifaun eller partners

Kvalifikationer och erfarenheter

  • Akademisk utbildning
  • Minst fem års erfarenhet av komplex försäljning varav minst tre år försäljning av affärssystem
  • Mycket god förståelse för logistik- och/eller transportflöden.
  • Gedigen erfarenhet av affärsprocesser kopplade till IT.

För ytterligare information, vänligen kontakta Lovisa Larsson; 

lovisa.larsson@headagent.se eller Staffan Öster; staffan.oster@headagent.se