Foodmark AB

HR Business Partner

Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige.

Foodmark ingår i livsmedelskoncernen Agra AS som är ett expansivt norskt familjeföretag. Agra har funnits i över 130 år och har verksamheter i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen omsätter 3,8 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 800 miljoner. Foodmark har 220 anställda och inom företagets kultur strävar man ständigt efter att kunna erbjuda sin personal möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra framsteg inom företaget. Inom Foodmark återfinns välkända varumärken som Rydbergs, Lohmanders, Fjällbrynt, Delikatessfabriken, K-Salat samt Jensens såser.

För att läsa mer gå in på www.foodmark.se

HR Business Partner

Är du redo att vidareutvecklas tillsammans med Foodmark och ta dig an en roll som HR Business Partner i vår nya fabrik i Albyberg i Haninge kommun?

Just nu genomgår Foodmark en spännande förändringsresa. Med starka varumärken i ryggen och med nya förvärv vill vi nu satsa ännu mer på att arbeta professionellt och långsiktigt med varumärkesbygge. Proaktivitet och strategisk höjd är två utav ledorden i denna resa. 

Dina övergripande områden:

 • Du ingår i fabrikens ledningsgrupp och ska där bidra till att den leds på ett sätt så att uppsatta mål nås – långsiktiga som kortsiktiga.
 • Du utvecklar organisationsstrukturen tillsammans med fabriksledning och i synnerhet fabrikschef.
 • Du tar ansvar för och bidrar till att fabriken fungerar på ett optimalt sätt ihop med övriga avdelningar centralt.
 • Du ansvarar för att arbetet på enheten uppfyller gällande lagstiftning inom arbetsrättsområdet och kollektivavtal, hälso- och hygienkrav samt interna krav.
 • Du stödjer Foodmarks HR-direktör i olika centrala HR-projekt, tar initiativ och har ett holistiskt synsätt på organisationen.  

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Rekrytera, introducera och utbilda fabrikens personalstyrka inom Foodmarks struktur och kultur.
 • Kvalitetssäkra månadsuppföljningssamtal (MU) och årssamtalsprocess.
 • Ansvara för att enheten följer alla arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal.
 • Vara arbetsgivarens representant mot de fackliga organisationerna i samverkan och förhandlingar. 
 • Ansvara för att samordna, vidareutveckla och kvalitetssäkra hela arbetsmiljöområdet.
 • Ansvara för intern information och kommunikation inom enheten; ex. ledningsinformation, arbetsplatsträffar, stormöten samt intranät.
 • Ansvara för att enhetens chefer har de verktyg som de behöver i sitt ledarskap.
 • Personalplanering tillsammans med fabrikschef (tvåskift).

För att lyckas behöver du:

 • Ha hunnit arbeta ca 5-7 år efter din examen
 • Kunna ta dig an strategiska HR-frågeställningar
 • Brinna för organisation och människor
 • Gärna ha en bakgrund från tillverkande industri, bygg etc.
 • Ha en affärsmässig approach och profil
 • Som person behöver du vara driven, mogen och kommunikativ.

För mer information kontakta Anna Cygnaeus; anna.cygnaeus@headagent.se eller Frida Hörbäck; fridahorback@headagent.se