Svevia AB

Head of Service Design

Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Samtidigt är vi ett serviceföretag i snabb förändring. Vi arbetar hela tiden med innovation och att utveckla vår förmåga att möta såväl nya affärskrav som kundernas behov av effektiva produkter, tjänster och metoder. Våra 2 000 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och vi omsätter 7,2 miljarder kronor.

I rollen som Head of Service Design kommer du att driva Svevias digitala transformation. Du kommer tillsammans med ett team utveckla nya digitala lösningar för att öka lönsamhet och bidra till ett Svevia i framkant. Huvudsakliga ansvarsområden innefattar:

Digital innovation – Digital kundupplevelse och ny affärspotential.

 • Vara del i framtagning av företagets strategi för digital affärsutveckling. Arbetet inkluderar framtagande av mål, prioritering, standarder, ”road maps”, risk- och affärsvärdeanalyser relaterat till affärsstrategier och affärsplaner.
 • Ta fram och förankra affärskalkyler och beslutsunderlag, driva förstudier samt argumentera för beskrivna nyttoeffekter under beslutsprocessen i nära samarbete med kommunikation, ledningsgrupper och beslutsfattare.
 • Vara delaktig i marknadsaktiviteter och där företräda vår digitala transformation.
 • Initiera och driva innovationskultur i organisationen.
 • Omvärldsbevakning samt aktivt deltagande i nätverk.

Relevant erfarenhet.

 • 5 års erfarenhet inom digital affärsutveckling och service design, med fördel från liknande bransch.
 • Erfarenhet av att ta fram nya digitala lösningar, koncept/idé till implementering.
 • Erfarenhet av framtagning av digitala strategier, road maps samt affärsplaner i linje med företagets mål och vision.
 • God förståelse av affärsmodeller och ekonomistyrning.
 • Erfarenhet av marknadsanalysarbete.
 • Relevant högskole-/ universitetsutbildning.

Personliga egenskaper.

Du är en kommunikativ person som kan påverka och övertyga andra. Du är utåtriktad och driven och en duktig nätverkare både internt och externt. Du trivs med utmanande mål och tänker i nya banor med kreativa och affärsbaserade, idéer och lösningar. Du kombinera det kreativa arbetet med framtagning av koncept, modeller och strategier för ett långsiktigt arbete.

För mer information kontakta Caroline Allmér; caroline.allmer@headagent.se Annika Wahlstedt; annika.wahlstedt@headagent.se eller Anna Palmdal; anna.palmdal@headagent.se