Nackademin

VD

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskola- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 31 olika YH-utbildningar inom områden som design, kommunikation, hälsa, bygg och IT. Detta i samarbete med företag från branschen. Nackademin har idag 2000 studenter där 72% av dessa får jobb innan examen och totalt 9 av 10 får jobb inom rätt yrke.
Kärnverksamheten för Nackademin är att bedriva yrkeshögskola (YH). Det är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Utbildningen är eftergymnasial och kombinerar teoretiska studier med praktisk arbetslivsanknytning. Syftet är att matcha arbetslivets kompetensbehov.
Utöver kärnverksamheten har man under senare år skapat ett nytt affärsben, s.k. Övriga verksamheter

Utbildnings- och kompetensutvecklingsbranschen kommer att utvecklas och förändras mycket kommande år vad gäller kunder, konkurrenter, myndigheter, men även rent tekniskt.

De senaste åren har VD tillsammans med ledningsgruppen framgångsrikt ökat bolagets strategiska fokus, förbättrat kvalitetsarbetet i samtliga led, tagit stora steg i digitaliseringen av verksamheten, infört ny organisationsstruktur samt startat nya övriga verksamheter. Kvalitetsarbetet, ansökningsarbetet och arbetet med att åtgärda bristande rutiner och ansvarsfördelning behöver tas vidare och underhållas. Utöver det kommer fokus ligga på en fortsatt utveckling av YH inom bland annat digitalisering. I uppdraget som VD sätter du också strategi och plan för Övriga verksamheter och kopplar det till kärnverksamheten(YH), med målet att öka tillväxten.

Som VD leder du ledningsgruppen som består av Marknadschef, IT-chef, Utbildningschef och Ekonomichef. Tjänsten är placerad i Stockholm.

ÖNSKAD ERFARENHET OCH KOMPETENS

  • Du har akademisk utbildning och erfarenhet av att jobba i ett konkurrensutsatt tjänsteföretag.
  • Du har tidigare utvecklat och moderniserat affärsmodeller inom tjänsteföretag där du också styrt och vidareutvecklat operativa processer.
  • Du har en gedigen chefserfarenhet och en vana att arbeta med förändringsledning.
  • Du har kunskap om digital transformation och varumärkesbyggande.
  • Tidigare har du utvecklat och implementerat strategier samt har stor erfarenhet av försäljning och försäljningsledning.

MERITERANDE

Det är meriterande om du har erfarenhet från kompetensutvecklings- och utbildningsbranschen eller offentliga upphandlingar. Eller om du tidigare varit VD.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Du är affärsdriven och har god ekonomisk förståelse. Som ledare och individ är du måldriven med stark analytisk förmåga. Du är nytänkande och har god genomförandeförmåga. Du har lätt för att bygga relationer och skapar förtroende och tillit i dialogen med andra, såväl internt som externt.