LRF Media AB

Ansvarig för Affärs-IT

LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus. Vi förstår kraften i jorden och potentialen i det gröna näringslivet. Vi skapar innehåll som engagerar och tjänster som gör nytta Vi är ett nav för innovation och nya affärsmöjligheter. Med våra starka varumärken ATL, Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk och Lantmannen sätter vi landsbygdens frågor på agendan. LRF Media är även marknadsföringspartner till rikslotteriet Landlotten.
LRF Media är ett helägt dotterbolag till LRF, Lantbrukarnas Ekonomi AB, och har sitt huvudkontor i Stockholm.

LRF Media är inne i spännande utvecklingsresa där digitalisering och nya affärer utifrån relevant innehåll är avgörande. All IT-verksamhet förutom IT utveckling, systemägarskap- och systemansvar har outsourcats till LRF och tredje part. Som ansvarig för Affärs-IT på LRF Media kommer du att ta ett nästa steg i rollen som IT-beställare och säkerhetställa att avdelningarnas behov av IT-stöd tillgodoses på ett effektivt sätt.

Som Ansvarig för Affärs-IT ingår du i avdelningen Administration och Drift bestående av 10 medarbetare och rapporterar direkt till CFO. Primära kontaktytor internt är de olika avdelningarna inom LRF Media, externa leverantörer och Koncern-IT.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 • Proaktivt agera som professionell beställare för en väl fungerande och kostnadseffektiv IT-leverans och support för LRF Media
 • Samordna och beställa IT-stöd för LRF Medias verksamhet
 • Ansvara för LRF Medias samlade IT-budget, uppföljning och IT-avtal med fokus på kostnad-samt resurseffektivisering
 • Följa upp att IT-leveranser sker enligt överenskommelser med Koncern-IT och leverantörer 
 • Leda och säkerställa att avdelningarnas behov av IT-stöd tillgodoses nu och framåt
 • Agera och representera Affärs-IT i olika forum och styrgrupper
 • Ge övergripande tekniskt stöd till Systemägare och Systemansvariga ute i avdelningarna gällande planering av tekniska förändringar i systemen, IT-förvaltning, drift och avtalsuppföljning med IT-leverantörer. 

Din erfarenhet:

 • Högskoleutbildning inom exempelvis IT, ekonomi, systemvetenskap eller liknande
 • Minst fem års erfarenhet samt gedigen kompetens inom IT och systemförvaltning
 • Erfarenhet från outsourcad IT-leverans och samverkan med interna och externa leverantörer
 • Gedigen erfarenhet från att driva omfattande IT-projekt med en god förmåga att omsätta verksamhetsbehov till faktiska handlingsplaner 
 • Mycket gott affärsmannaskap och god förhandlingsvana
 • Erfarenhet av ansvar för IT-budget, rapportering och uppföljning
 • Erfarenhet från mediebolag är meriterande men inte ett krav.

Personliga egenskaper: 

Vi söker dig med hög kommersiell förståelse med ett starkt intresse för att skapa värde för vår IT-verksamhet. Du bör tilltalas av den spännande expansionsresa LRF Media nu har framför sig och det ansvaret som däri kommer att ligga på ditt bord. För att bli framgångsrik i rollen tror vi därmed att du som person är självgående och proaktiv med en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du behöver ha ett såväl affärsmässigt som ekonomiskt sinne i kombination med en mycket god kommunikativ förmåga. Vi söker dig som på ett naturligt sätt har en förmåga att knyta an till andra människor då rollen innebär många kontaktytor såväl internt som externt.