AMF Pension

UX Designer

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på omkring 600 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska tjänstepensionsmarknaden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Och vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans – och de har inget intresse av att själva ta del av vinsten. Därför går den oavkortat till våra kunder. Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Och vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss. www.amf.se

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på mer än 500 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden.

Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Och vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans – och de har inget intresse av att själva ta del av vinsten. Därför går den oavkortat till våra kunder.

Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Och vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss.

Rollen

Vi på AMF vill få våra kunder att göra medvetna val angående sin tjänstepension. Det gör vi genom att förbättra i våra egna kanaler, men också genom att samverka med andra pensionsaktörer.

Du gillar att arbeta mot mätbara mål och är van att basera dina designbeslut på kundinsikter. Tillsammans med kollegor med kompetens inom marknadsanalys, tjänstedesign, kommunikation, grafisk design, affär, utveckling och strategi tar du fram trygga och enkla tjänster för våra kunder.

Exempel på arbetsuppgifter:

 •       Design av kundmötet i flera olika kanaler, t ex vår responsiva webb och brevutskick
 •       Ta fram design och prototyper i verktyg som Sketch, Flinto eller Axure
 •       Planera och genomföra A/B-tester och användningstester för nya och befintliga lösningar

Vi vill att du:

 •       Har jobbat som UX-designer i minst 3 år
 •       Har relevant utbildning inom t ex kognitionsvetenskap eller interaktionsdesign
 •       Ser det som en självklarhet att designa utifrån målgrupper och kundresor
 •       Kan både interaktionsdesign och grafisk design utifrån en grafisk profil
 •       Har god kunskap om generella designmönster och varför dessa används
 •       Har erfarenhet av att ha tagit fram beslutsunderlag baserade på case studies genom att kombinera kundinsikter, kvantitativa och kvalitativa fakta
 •       Erfarenhet av att ha tagit fram A/B tester och användningstester
 •       Har förståelse för hur det är att jobba i en linjeorganisation som verkar tvärfunktionellt
 •       Har erfarenhet av agil utveckling

Personliga egenskaper

Du drivs av en genuin vilja att förenkla och förbättra användarnas upplevelse. I grunden är det människor du bryr dig om och du tycker att det är spännande att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att förstå kundernas behov och deras beteenden. Att höja blicken och jobba över flera kanaler för att skapa sömlösa tjänster med hög användbarhet känns helt naturligt för dig.

Som person är du analytisk och du är medveten om de förutfattade meningar som påverkar oss människor. Du har god förmåga att samarbeta med andra och tror att en lösning blir bäst om den tas fram av flera tillsammans. Självklart vill du arbeta kundcentrerat och agerar alltid utifrån kundens bästa.